bolluca rehabilitasyon merkezi

DOWN SENDROMU

DOWN SENDROMU NEDİR? Down sendromu, genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisidir. En basit anlatımı ile sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down sendromlu bireylerde bu sayı üç adet 21. kromozom olması nedeniyle 47 olmaktadır. Down sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Hücre bölünmesi sırasında yanlış bölünme sonucu 21. kromozom …

DOWN SENDROMU Devamı »

UYUMSAL DAVRANIŞLAR VE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

Otizm Spektrum Bozukluğuna sahip çocuklarda görülen davranım ve uyum problemlerinin bir çoğu doğru zamanda, doğru terapistle, doğru müdahalenin yapılmamasından ileri gelmektedir. Otizmli çocukların eğitim, davranım, uyum sorunlarının ve terapi ortamlarının düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir. -Sadece uygulanabilir 8 saat değil, hafta da en az 30 saat yoğun eğitim programı ile bireysel eğitim oturumları,-Bireylerin yaşadığı, …

UYUMSAL DAVRANIŞLAR VE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU Devamı »

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERDE TEKNOLOJİ KULLANIMI

Teknolojik gelişmeler son yirmi yıldan beri otizm spektrum bozukluğuna yönelik geliştirilmiş olan davranışsal uygulamaları; videoyla model olma, otomatik ya da uzaktan kontrollü ipucu sistemleri ve kişisel dijital yardımcıların kullanımı biçiminde başarıyla birleştirilmiştir. Ülkemizde uygulanan bu konu ile ilgili otsimo programı güzel bir mobil uygulamadır. Teknoloji, otizm spektrum bozukluğu olan bireylere hizmet sunan personele davranışsal uygulamaların nasıl kullanılabileceğinin öğretilmesi amacıyla …

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERDE TEKNOLOJİ KULLANIMI Devamı »

AİLE VE ÇOCUK İLETİŞİMİ

Aile içi iletişimde eşlerin birbirleriyle ve çocuklarıyla olan iletişimi çocukları anlamada, duygu ve düşüncelerini birbirlerine aktarmada özel bir önem taşır. İletişim, insanların sizi tanımasına ve karşılıklı anlayış oluşturmasına izin vermektir. Özellikle iletişim süreci aile içerisinde çocuklara karşı takınılacak tutum açısından daha da büyük öneme sahiptir. Aile içinde ortaya çıkan iletişim sorunlarının belki de en önemlisi …

AİLE VE ÇOCUK İLETİŞİMİ Devamı »

ÇOCUKLARDA BİLİŞSEL GELİŞİM

Gelişim denilince alan yazında ilk akla gelen isim Piaget’tir. Piaget’in çocuklarda bilişsel gelişimi anlatırken şema kavramı üzerinde durmuştur. Şema, çevreyi anlamak ve cevap vermek için düzenlenen hareketlerin temelini oluşturan bilişsel bir yapı olarak tanımlanmıştır. Biliş kelimesinden anlaşılacağı gibi anlamak, yorumlamak, sentez, analiz gibi sonuçlar anlaşılır. Çoğumuzun bilişsel yapıları şemalar üzerinde açıklanabilir. Şemalar öğrenmeyi sağlar ve bireyin çevresine uyum …

ÇOCUKLARDA BİLİŞSEL GELİŞİM Devamı »

ÇOCUK VE ERGEN PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Psikolog Eyüp Tunahan Pedagojik ve Psikolojik danışmanlık bünyesinde çocuk, ergen, gençler ve yetişkin alanında çalışan psikologlar, dil ve konuşma terapisti, özel eğitim uzmanı ve pedagoglar yer almaktadır. Çocuk ve ergen alanını desteklemek amacıyla bünyesinde aile danışmanları bulunmaktadır. Ayrıca çocuk ve ergenlere özel bireysel ve grup çalışmaları mevcuttur. Danışmanlık hizmetinin yanı sıra psikolojik testler ile de …

ÇOCUK VE ERGEN PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK Devamı »

Scroll to Top