ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

\"\"

Danışmanlık farklı gelişen çocuğumuzun gelişimine, bireysel farklılıklarına, eğitim ihtiyaçlarına ve yaşadığı zorluklara göre çocuğumuzun vakasına uygun özel bir yoğunlaştırılmış program hazırlar ve uygular.

Her tür eğitim ve terapide olduğu gibi seanslarımızın uygulanmasında devamlılık, tutarlılık ve yeterince yoğunlaştırılmış, düzenli bir programın planlanıp hayata geçirilmesi başarı oranlarını arttırmak için önem taşımaktadır.

Çocuklarımızın ihtiyaç duyabileceği floortime terapi, oyun terapisi, duyu bütünleme terapisi, bireysel özel eğitim, grup eğitimleri, konuşma terapisi gibi tüm hizmetleri aynı çatı altında toplayarak programlarını kolayca takip edebilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.

Farklı gelişen çocuklarımızın ebeveynlerine yönelik psikolojik danışmanlık hizmetleri ve eğitim çalışmaları düzenliyoruz. Seminerlerimizi ve eğitimlerimizi takip etmenizde faydalar vardır.

 1. YOĞUNLAŞTIRILMIŞ EĞİTİM PROGRAMI
 • Program kapsamında iletişim, sosyal etkileşim, oyun becerileri, akademik beceriler ve diğer gelişim alanlarına yönelik bir müfredat uygulanmaktadır.
 • Yoğunlaştırılmış eğitim programında öğrencilerimiz birebir eğitim ve grup eğitimi almaktadır.
 • Her öğrencinin bir eğitimcisi ve psikologu bulunmaktadır.
 • Yoğunlaştırılmış eğitim programı kurucumuz Psikolog Eyüp Tunahan tarafından geliştirilmiştir.
 1. DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ PROGRAMI
 • Duyu bütünleme terapisi çocuğun ihtiyacı olduğu düzeydeki duyusal uyaranlarla özel olarak donatılmış veya uyaranlardan arındırılmış oyunlar ve aktiviteler şekilde sunulur.
 • Çocuğun seans sırasında terapist ile sürekli iletişim halinde olması birincil hedeftir.
 • Seans sırasında yapılandırılmış ortamda iletişim kuran, fikirler üreten, çözümler bulan, hayal eden, sosyalleşerek oyuna katılan çocuk; seanslar dışında da iletişimi sürdürecek ve günlük hayatındaki sosyal, fiziksel, pedagojik ve psikolojik sorunlarını atlatmaya başlayacaktır.
 • Duyu bütünleme terapisi Amerikalı doktor J.Ayres tarafından uygulamaya konulmuş ve devam eden süreçte tüm dünyadaki çocuklar için, özellikle otizm başta olmak üzere birçok problemin çözümünde oldukça önemli bir terapi yöntemi olarak uygulanmaya başlanmıştır.
 1. ABA TERAPİ PROGRAMI
 • Özel gereksinimli çocuklarımıza yeni beceriler öğretmek için uygulanan bir eğitim yöntemidir.
 • Uygulamalı davranış analizi olarak bilinen bu eğitim yönteminin birçok davranış tekniğinin bütünleştirilerek bireyin kendisinde veya çevresinde olumlu değişiklikler yaparak yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan bir davranış ve beceri programıdır.
 • Uygulamalı davranış analizinin etkililiği seansların yoğunluğundadır.
 • ABA terapistlerinin performansı, deneyimleri ve kişiliği ile doğru orantılı olarak farklılık göstermesi kaçınılmaz bir gerçekliktir.
 • Merkezimizdeki tüm terapist ve öğretmen arkadaşlarımız düzenli olarak mesleki bilgilerini güncellemektedir.
 1. FLOORTİME TERAPİ PROGRAMI
 • Floortime terapi yaklaşımı çocuğun günlük yaşamında bağımsız olmasını, yaratıcı düşünmesini, problemlere çözüm üretebilmesini ve kendi inisiyatifini geliştirebilmesini hedefler.
 • Öğrenme duygusal gelişimden ayrı olarak oluşmaz. Duygusal gelişimle birlikte gelişir. Bu yüzden floortime yaklaşımı çocuğun doğal olarak ilgilendiği şeylerden başlar ve buradan devam eder.
 • Floortime terapide çocuğun diğerleriyle etkileşimindeki zorlanmaların biyolojik temelli duyusal işlemleme sorunlarından kaynaklandığı ve çocuğun kendi etrafındaki dünyasından bir anlam çıkartmasının ve yanıt vermesinin etkilendiği düşünülür.
 • Gelişimsel, bireysel farklılığı ön planda tutan ve etkileşim temelli Floortime yöntemi klinisyenlere, ailelere ve eğitimcilere otizm spektrumu ve diğer gelişimsel problemi olan çocukları değerlendirmede her birinin zayıf ve kuvvetli alanlarına özgü bireysel terapi planlaması için geliştirilmiştir.
 1. YAPILANDIRILMIŞ PORTAGE ERKEN EĞİTİM PROGRAMI
 • Yapılandırılmış Portage Erken Eğitim Programı 0-6 yaş arası çocukların gelişimsel olarak yaşına uygun becerilere sahip olup olmadığını belirlemekte kullanılmaktadır.
 • Çocuğun sosyal, dil, özbakım, bilişsel ve fiziksel gelişim açısından hangi aşamada olduğu belirlenir.
 • Çocuğun gelişimsel olarak bulunduğu aşamadan itibaren, her bir beceriyle ilgili geliştirici egzersizler ve oyunlar anne-babaya öğretilerek çocuğun sağlıklı büyümesini sağlamak hedeflenir.
 • Portage Erken Eğitim Programı normal gelişim gösteren çocuklara uygulanabildiği gibi gelişiminin herhangi bir aşamasında gecikme gösteren özel gereksinimli çocuklar için de uygulanabilmesi için kurucumuz tarafından yapılandırılmıştır.
 • Kurucumuz Psikolog Eyüp Tunahan tarafından Portage Erken Eğitim Programı yapılandırılarak 600’e yakın beceriye yönelik 3000’e yakın etkinlik örneği özel eğitim çalışmalarına dâhil edilmiştir.
 1. OYUN TERAPİSİ PROGRAMI
 • Oyun, çocuğun kendini ifade etme yoludur. Oyun, hayal ile gerçek arasında bir köprü, çocuğun içsel dünyasının dışa vurumu ve hayata hazırlanmasında bir nevi provadır.
 • Oyun terapisi ile çocukların duygularını, temel ihtiyaçlarını, sevgi ve nefretlerini, saldırganlıklarını ve birçok davranışın altında yatan temel nedenleri öğrenebilir, çocukların duygusal dünyalarına girebilir, sorunlarına yardımcı olmada bir araç işlevi olarak kullanılabilir.
 • Oyun Terapisi Programı ile dikkat eksikliği, davranım bozuklukları, kaygı bozuklukları gibi sık karşılaşılan sorunlara yönelik çocuklarda kullanılabilecek yapılandırılmış aktiviteler planlanır.
 • Kurucumuz Psikolog Eyüp Tunahan’ın sunumuyla terapistlerimiz, eğitimcilerimiz ve ailelerimiz düzenli olarak oyun terapisi programı hakkında bilgi alır ve çocukları ile daha etkili iletişim kurarlar.
 • Oyun Terapisi Programının yardımcı olduğu konular: Saldırgan Davranışlar, Kaygı ve Stres, Aşırı Çekingenlik, Davranışsal Gerileme, Kardeş Kıskançlığı, Özgüven ve Sosyal Beceri Sorunları, Uyku, Yemek ve Tuvalet Sorunları, Aşırı Mastürbasyon, Ailevi Sorunlar, Yas ve Kayıp Durumları, Anne Baba Ayrılığı, Ebeveynlerin Boşanması, Toplumsal Yaşam Sorunları, Akademik Başarısızlık, Korkular ve Dikkat Problemleri gibi konularda iyileştirici yönden destek olur.
 1. YAPILANDIRILMIŞ TEACCH EĞİTİM PROGRAMI
 • TEACCH programı, otizm ve iletişim yetersizliği olan çocuklar, yetişkinler ve onların aileleri için geliştirilmiştir.
 • TEACCH programı, erken çocukluktan geçiş becerileri ve yetişkinlik dönemini de kapsayan bölümlerden ve değerlendirme ölçeklerinden oluşmaktadır.
 • TEACCH Programı ve değerlendirme araçları dünyada 20’den fazla ülkede kullanılmaktadır.
 • Bu program, öncelikle bireyin gereksinimlerini, becerilerini, ilgilerini dikkate alarak bireysel eğitim programı geliştirmeyi ve görsel olarak yapılandırılmış öğretim tekniklerini kullanarak fiziksel çevreyi, günlük programları, bireysel çalışma sistemlerini her yaş ve işlevsellik düzeyindeki otizmli birey için anlaşılır hale getirmeyi amaçlamaktadır.
 • TEACCH, 0-12 yaş arası çocukları gelişimsel ve davranışsal alanda değerlendiren, bireysel eğitim programı (BEP) hazırlanmasına olanak veren bir değerlendirme aracıdır.
 • Psikososyal değerlendirme ölçeği(PEP-R) ile çocuğun yedi gelişim alanında (taklit, algı, ince motor, kaba motor, el-göz koordinasyonu, bilişsel ve sözel alanlardaki) hâlihazırdaki düzeyi, yeterlilikleri ve yetersizlikleri belirlenmektedir. Bunun yanı sıra, çocuğun BEP’ nı oluşturacak, her gelişim alanında gelişmekte olan becerileri belirlenecektir.
 • Davranışsal alanda ise çocuğun, otistik davranış özelliklerinin yoğunluğu dil, ilişki ve duygulanım, oyun ve materyallere ilgi, duyusal tepkiler olmak üzere dört alt alanda otistik davranış özelliklerinin yoğunluğu değerlendirilmektedir.
 • Ücretsiz değerlendirme ve eğitimi planlama için merkezimizden randevu alınız.
 1. YAPILANDIRILMIŞ MONTESSORİ EĞİTİM PROGRAMI
  9. DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ PROGRAMI
  10. NEUROFEEDBACK PROGRAMI
  11. YAPILANDIRILMIŞ REFLEKSOLOJİ PROGRAMI
  12. HAYVANLI TERAPİ PROGRAMI
  13. İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ PROGRAMI (ERGOTERAPİ)
  14. BEDENSEL EĞİTİM PROGRAMI
  15. BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM PROGRAMI
  16. DİKKAT EĞİTİMİ PROGRAMI
  17. HAVUZ TERAPİSİ PROGRAMI (HİDROTERAPİ)
  18. HİPPOTERAPİ PROGRAMI
  19. TUZ TERAPİSİ PROGRAMI

Yapılandırılmış programlarımızdan yararlanmak ve sınırlı sayıdaki özel eğitim kontenjanımız için acele etmelisiniz. Çocuğu yönlendiren uzman, aile ve okul, öğretmenler ile yakın işbirliği içinde uyguladığımız terapiler ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Randevu almaya karar verdiyseniz, internet üzerinden randevu girişinizi yapabilirsiniz. Değerlendirme görüşmesi (ilk görüşme) hayati derecede önemlidir. Bu görüşmede bireyin terapiye ihtiyacının olup olmadığı, nasıl bir terapi modelinin ve terapinin ne kadar süreyle uygulanması gerektiği gibi kritik konular belirlenir.

Randevu verilmiş bir seansı ertelemek veya iptal etmek için bize en geç bir gün öncesinde haber verilmesi çok önemlidir. Bu sayede sırada bekleyen danışanlarımıza o saate randevu verebiliriz. Randevunuza geç kaldığınız durumda, diğer danışanlarımızın randevuları aksatmamak için size ayrılan süreyi uzatmamız mümkün değildir.

Ücretsiz danışmanlık, özel egitim ve randevu almak için 0212 685 10 13 numaralı telefonumuzdan iletişim kurabilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top