Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmelikleri, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından belirlenmektedir.

Konu ile ilgili çeşitli tanımlamalar, yönetmelikler, kanunlar, usuller ve esaslara https://orgm.meb.gov.tr/ sitesinden ulaşabilir ve aşağıda sıraladığımız tanımları inceleyebilirsiniz.

 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Birinci Bölüm
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Amaç ve Kapsam
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Dayanak
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Tanımlar
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği İkinci Bölüm
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Üçüncü Bölüm
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Özel eğitim Kurumlarının Açılması ve Kapatılması
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Özel eğitim Kurumlarında Personel Görevlendirilmesi
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Özel Eğitim Alanı Öğretmeni ve Özel Eğitim Alanında Görevlendirilen Uzman Öğreticinin Görevleri(1)
 • ğ) (Mülga:RG-5/7/2018-30469)
 • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni ile Uzman Öğretici (Ek ibare:RG-5/9/2019- 30879) Kadrosunda Görev Yapan Çocuk Gelişimcinin Görevleri(2)
 • h) (Mülga:RG-5/7/2018-30469)
 • e) (Mülga:RG-5/7/2018-30469)
 • g) (Mülga:RG-5/7/2018-30469)
 • MADDE 12 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-5/7/2018-30469)
 • Uzman Öğretici Olarak Görev yapan Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı, Dil ve Konuşma Terapisti, Dil ve Konuşma Pataloğu veya Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanının Görevleri (Değişik başlık:RG-5/9/2019-30879)
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Rehber öğretmen veya (Ek ibare:RG-5/9/2019-30879) uzman öğretici kadrosunda
 • MADDE 14 – (Değişik:RG-5/7/2018-30469)
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacının görevleri MADDE 14/A – (Ek:RG-5/7/2018-30469)
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Dördüncü Bölüm
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Özel eğitim okullarının öğretim programları
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliği öğretim programları
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Beşinci Bölüm
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Kurullar
 • (2) (Mülga:RG-5/7/2018-30469)
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Altıncı Bölüm
 • Özel eğitim okullarına kayıt kabul
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine kayıt kabul
 • (3) (Ek:RG-5/7/2018-30469) (Mülga:RG-5/9/2019-30879)
 • (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) Engelli birey ücretleri
 • Ücretsiz okutulacak (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireyler
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği İş takvimi
 • (2) (Mülga:RG-5/9/2019-30879)
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Günlük çalışma saatleri ve devam devamsızlık takibi
 • (4) (Mülga:RG-5/7/2018-30469)
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Engelli bireyin(3) başarısını değerlendirme
 • İnceleme, Soruşturma ve Denetim (Değişik başlık:RG-5/9/2019-30879) MADDE 27 – (Değişik:RG-29/5/2014-29014)
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Tutulacak defter ve dosyalar
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Yedinci Bölüm
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Ödeme şartları
 • g) (Değişik:RG-29/5/2014-29014) (Değişik ibare:RG-5/7/2018-30469) İlgili
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Ödemeye esas belgeler
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Ödeme
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Sekizinci Bölüm
 • Yönetmelikte bulunmayan hükümler
 • Mevcut özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-5/7/2018-30469)
 • Yürürlükten kaldırılan mevzuat
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Yürürlük
 • b) (Mülga:RG-5/7/2018-30469)
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Yürütme

Deneyimli kadrosu ile Bolluca Özel Eğitim, sizlere her daim hizmet vermekten memnuniyet duymaktadır.

“İyi eğitim almak herkesin hakkı..”

www.bollucaozelegitim.com.tr

02126851013

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top