Rehberlik Araştırma Merkezlerinden Kimler Hizmet Alabilir?

Türkiye’mizin tüm il ve ilçelerindeki okullarımızda rehberlik hizmetleri verilmektedir. Alanına göre rehberlik hizmetleri 3 bölümden oluşmaktadır.

Eğitsel rehberlik, mesleki rehberlik, kişisel/sosyal rehberlik hizmetleri; ailelere, öğrencilere, bireylere ücretsiz hizmetler sunmaktadır.

Birey sayısına göre rehberlik hizmetleri; bireysel rehberlik ve grup rehberliği olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bireyin/bireylerin eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal gelişimine yönelik birebir veya grup şeklinde sunulması rehberlik hizmetlerini kapsamaktadır.

Öğretim kademelerine göre rehberlik hizmetleri; okul öncesi dönem, ilkokul-ortaokul-lise dönemi ve yaygın eğitimde rehberlik hizmetleri olarak adlandırılmaktadır.

Yönlendirme ve yerleştirme hizmetleri; bireyin gelişimsel özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda bireyi derse, bölüme, dala, alana, okula, üst öğrenim kurumlarına, mesleğe ve katılacağı etkinliklerin seçimine yönlendirmeyi kapsamaktadır.

\"\"

Kısaltılmış adı ile Ram’lar; il veya ilçelerdeki rehberlik hizmetleri ile özel eğitim hizmetlerinin planlanması, koordineli bir şekilde yürütülmesi, sunulan hizmetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesinin sağlanması amacıyla faaliyet yürüten rehberlik ve araştırma merkezleri; rehberlik hizmetleri bölümü ile özel eğitim hizmetleri bölümünden oluşmaktadır.

Rehberlik hizmetlerinden yararlanmak üzere rehberlik ve araştırma merkezine başvuran ya da yönlendirilen bireylere randevu verilerek gerekli ölçme ve değerlendirme araçları kullanılarak ücretsiz değerlendirmeler yapılır.

Özel eğitim hizmetlerinden yararlanmak üzere rehberlik ve araştırma merkezine başvuran ya da yönlendirilen bireylere; randevu verilir, dosya açılır ve gerekli hizmetler ücretsiz olarak sunulur.

İyi hizmet almak her bireyin/çocuğun hakkı…

0212 685 10 13

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top