ÖZEL EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

Bakanlığımızca uygulamaya konulan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi” Genel Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülmüştür. Toplam bütçesi 7 Milyon Euro olarak planlanan projenin uygulama süreci, 2011-2014 yılları arasında tamamlanmıştır.

Projenin genel hedefi Türkiye’deki özel eğitim hizmetlerinin iyileştirerek, özel eğitime ihtiyaç duyan tüm bireylerin toplumla bütünleşmelerine katkıda bulunmaktır. Projenin amacı; Sivil toplum kuruluşlarının (STK), yerel kamu kurumlarının, belediyelerin ve özel sektör kuruluşlarının aktif katılımı ve desteğiyle, psikolojik ölçme araçlarını kullanarak özel eğitime ihtiyacı olan ve özel yetenekli bireylerin eğitime erişimlerini ve toplumla bütünleşmelerini arttırmak üzere fırsatları çoğaltmak ve öğrenme ortamlarını iyileştirmektir.

Projenin Temel Bileşenleri

1. Mevzuatın güçlendirilmesi ve sosyal farkındalığın artırılması

2. Engelsiz Okul Modelinin Uygulamaya Geçirilmesi

3. Yeni Psikolojik Ölçme Araçlarının Uyarlanması

4. Mesleki Eğitimde Bütünleştirme Uygulamalarının Güçlendirilmesi

Proje Kapsamında Tamamlanan Çalışmalar

Birinci Bileşen Faaliyetleri (Mevzuat ve Farkındalık)

– “Engelsiz Okullar” Modeli hakkında 10 pilot ilde bilgilendirme toplantıları yapılarak öğretmenler, diyanet personeli ve velilerin de bulunduğu yaklaşık 3000 kişiye bilgilendirme yapıldı.

– Pilot illerde İl Milli Eğitim müdürleri, RAM müdürleri, pilot okul müdürleri ve öğretmenleri ile yaklaşık 250 kişinin katıldığı bilgilendirme toplantıları yapıldı.

– Mevzuat çalıştayları düzenlenerek, “Mevzuat Öneri Belgesi” hazırlandı.

– Ulusal ve il plan çalıştayları düzenlenerek, “Ulusal Strateji Eylem Planı” ile her ilde bir stratejik eylem planları hazırlandı.

– Kamu spotu, posterler, broşürler ve bültenler vb. farkındalık çalışmaları yapıldı.

İkinci Bileşen Faaliyetleri (Engelsiz Okul Modeli)

– Özel eğitim alanında, ilgili kamu kuruluşları ve STÖ’lerin aktif katılımı ile öğretmenler için “Bütünleştirme Kılavuzu” hazırlandı.

– “Engelsiz Okul Standartları” belgesi hazırlandı.

– “Engelsiz Okullar” Modelini incelemek için yurtdışına iki (2) çalışma ziyareti düzenlendi.

– “Engelsiz Okullar” Modeli konulu bir çalıştay düzenlendi.

– Eğitim kurumlarına engelli bireylerin ihtiyaç ve özelliklerine uygun materyal desteği sağlandı.

– “Engelsiz Okullar” Modeli için pilot illerden otuz (33) formatör yetiştirildi.

– Pilot illerdeki pilot okullardaki asgari 500 yönetici, 1000 öğretmen ve destek personele “Engelsiz Okullar” konusunda eğitim verildi.

– 50 öğretmene yardımcı teknolojilerin kullanımı ile ilgili eğitim verildi.

 Üçüncü Bileşen Faaliyetleri (Yeni Psikolojik Ölçme Araçlarının Uyarlanması)

– Yeni Psikolojik Ölçme Araçlarının uyarlama çalışmaları yapıldı.

– 100 Öğretmenimiz ölçme araçlarının kullanımına yönelik formatör olmak üzere eğitime alındı.

Dördüncü Bileşen Faaliyetleri (Engelli Bireylerin Mesleki Eğitimi)

– “Engelsiz Okullar” Modelini incelemek için yurtdışına iki (2) çalışma ziyareti düzenlendi.

– Pilot olarak seçilen 8 meslek lisemizden 30 öğretmenimiz pilot uygulama kapsamında okul formatörü olarak yetiştirildi.

– Pilot okullarda yapılan uygulama sonuçlarından da yararlanılarak, öğretmenlerin katkısı ile “Mesleki Eğitimde Bütünleştirme Uygulamaları” kılavuz kitabı hazırlandı, Türkiye genelinde dağıtımı yapıldı.

Özel Bolluca Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Ailesi olarak; özel gereksinimli bireylerin daha çok yaşama katılmalarını destekliyor ve bağımsız beceriler kazanması için destek eğitiminin önemini biliyor, tüm paydaşlarımıza aktarıyoruz. Konu ile ilgili destek ve danışmanlık için kurumumuzu 0212 685 10 13 bize ulaşabilirsiniz. İyi Eğitim Almak Her Bireyin Hakkıdır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top