Rehabilitasyon Merkezi

arnavutkoyrehabilitasyonmerkezi

 • Rehabilitasyon Nedir?
 • Rehabilitasyon Merkezi Nedir?
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
 • Pediatrik Rehabilitasyon
 • Sosyal Rehabilitasyon Nedir?
 • Nörolojik Rehabilitasyon
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği

Rehabilitasyon merkezi özel gereksinimli bireylere terapi, eğitim ve tedavi uygulayan merkezlerdir. Rehabilitasyon merkezleri Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre hizmet verir. Rehabilitasyon merkezlerinde dil konuşma güçlüğü olan bireylere, özgül öğrenme güçlüğü olan bireylere, zihinsel gerilik yaşayan bireylere, yaygın gelişimsel bozukluklardan birine veya birkaçına sahip olan bireylere, fiziksel engelli bireylere, işitme engelli ve görme engelli bireylere rehabilitasyon hizmeti verilir.

Rehabilitasyon merkezlerinde özel gereksinimli bireylerin bakanlıkça belirlenmiş destek eğitim programları ile özel yöntem, personel, araç ve gereç kullanarak ilgileri, ihtiyaçları, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda hayata hazırlanması sağlanır. Rehabilitasyon merkezi özel gereksinimli bireylerin toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen, iş birliği içinde çalışabilen ve çevresine uyum sağlayabilen üretici bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.

Rehabilitasyon merkezi bünyesinde dil ve konuşma güçlüğü ile zihinsel, fiziksel, duyusal, sosyal, duygusal ve davranış problemleri olan özel bireylerin temel öz bakım becerilerinin ve bağımsız yaşam becerilerinin geliştirilmesini sağlamak için destek eğitimi çalışmaları yapılır.

Rehabilitasyon Nedir?

Rehabilitasyon, kişinin doğuştan veya sonradan, herhangi bir nedenle oluşan kalıcı veya geçici yetersizliklerinin, kaybedilmiş bazen de sınırlanmış olan fonksiyonel kapasitesinin belirlenerek tedavi edilmesi, psikolojik sosyal ve mesleki açıdan da desteklenerek günlük yaşamda mümkün olan en bağımsız duruma gelmesini sağlamaktır.

Rehabilitasyon Merkezi Nedir?

Rehabilitasyon merkezi, zihinsel, bedensel ve diğer problemler nedeniyle normal yaşamın gereklerini yerine getiremeyecek olan, yaşamın gereklerine uyamayacak olan kişilerdeki fonksiyon kayıplarının giderildiği yerlerdir. Rehabilitasyon merkezi toplumda kendilerine yetebilecek düzeye gelmeleri ya da bu becerileri kazanamamış olanlara koruyucu sosyal bakım hizmeti verilmesi amacıyla açılmış olan sosyal hizmet kuruluşlarını ifade eder. Bu kişilere verilen hizmetler tek olarak ya da bütün şeklinde olabilir. Bu merkezlerde psiko-sosyal, mesleki ve tıbbi rehabilitasyon hizmetleri sunulur.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon

Özel eğitim ve rehabilitasyon esasında çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlikleri açısından akranlarından beklenen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireyler kabul edilir. Ağır, orta ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar ile öğrenme yetersizliği olanlar; işitme, görme, ortopedik ve sinir sistemlerinin zedelenmesi ile ortaya çıkan yetersizliği olanlar; dil ve konuşma, sosyal ve duygusal uyum ve özel öğrenme güçlüğü olanlar; birden fazla alanda yetersizliği olanlar, otizmli, down veya rett sendromlular; oryantasyon, hiperaktif ve öğrenme güçlüğüne sahip olanlar bu hizmetlerden yararlanabilirler. Dolayısıyla farklı yetersizlikleri olan bireyler bu hizmet ağından yararlanma imkânı ve fırsatı bulabilmektedir.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde fizyoterapist, dil konuşma terapisti, özel eğitim alan öğretmeni, psikolog, çocuk gelişimi uzmanı, okul öncesi öğretmeni, odyolog, rehber öğretmen, sınıf öğretmeni uzman öğretici olarak görev alır. Bu uzmanlar en az lisans düzeyinde eğitime sahiptir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve rehabilitasyon, hareket ve işlevsel yetileri sınırlayan hastalıkları tedavi etmeye yardımcı olan tıbbi bir uzmanlık dalıdır. İyileşme sürecinin daha rahat ve hızlı geçmesini sağlamak için hazırlanan rehabilitasyon programları, hastaların aktif katılımını gerektirir.  Fizyoterapi ve fizik tedavi aynı anlama gelir. Fizyoterapistler (Fizik tedavi uzmanları), hastalık, yaralanma, sakatlık gibi ciddi sorunlarının teşhis ve tedavisinde etkili yöntemler kullanan uzmanlarıdır. Fizik tedavi uygulamaları, başta beyin hasarı ve felç olmak üzere, Multiple Skleroz, kronik ağrı ve spor yaralanmaları gibi pek çok sorunun tedavisinde kullanılabilir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik tedavi ve rehabilitasyon, fiziksel ajanlar ve tekniklerin kas iskelet sistemi hastalıkları tedavisinde kullanılması anlamına gelir. Fizik tedavi yöntemleri vücudun dışından fiziksel ajanların uygulanması şeklindedir. Uygulanılan fizik tedavi ajanları vücudumuzda herhangi bir lezyon veya yara oluşturmaz. Fizik tedavi uygulamasının amacı ağrıların azaltılması veya yok edilmesi, hastanın günlük yaşam aktivitelerinin tekrar kazanılması organların işlevlerinin sağlıklı hale gelmesi, bağımsız bir birey olarak toplumdaki yerini almasıdır.

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Engelli bakımı ve rehabilitasyon; yardıma ihtiyaç duyan bireylerin bakımında ve tedavilerinde onlara destek verebilecek, yaşamsal faaliyetlerini sürdürmekte desteğe ihtiyaç duyan kimselerin gereksinimlerini karşılayabilecek yetkin personellerin yetiştirilmesini amaçlayan bir sağlık disiplinidir.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon; kas-iskelet sistemi problemleri, nörolojik hastalıklar, kronik ağrı ve kansere bağlı özürlülük gibi akut ve kronik problemlere bütünsel olarak yaklaşan, tüm yaş gruplarında sorunlara yol açan tıbbi durumların önlenmesi, teşhisi, tedavisi ve rehabilitasyonuyla ilgilenen tıp dalıdır.

Pediatrik Rehabilitasyon

Pediatrik rehabilitasyon (çocuk rehabilitasyonu), yetersizlikleri olan çocukların fizyolojik, anatomik ve çevresel sınırlamalarını en aza indirmeye amaçlar. Onların fonksiyonel ve psikolojik bağımsızlıklarını kazanmalarında fizik tedavi ve rehabilitasyon önemli bir yer tutar. Egzersizler, cihaz tedavileri, ev programı ve aile eğitimini kapsayan bütün tedavilerimizde çocuğun ve ailesinin yaşam kalitesini artırmak hedeflenir.

Sosyal Rehabilitasyon Nedir?

Sosyal rehabilitasyon, özel gereksinimi olan bireylerin günlük hayata aktif olarak katılması, başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilmesi amacıyla yapılan, topluma adapte olma ya da öğretme çalışmalarını kapsamaktadır.

Nörolojik Rehabilitasyon

Nörolojik rehabilitasyon, özellikle sinir sistemi ve hareketi etkileyen rahatsızlıklarda uygulanan rehabilitasyona nörolojik rehabilitasyon denir. Sinir sistemi, omurilik ve kas gibi bağlı yapılarda, çoğunlukla yaşlılığa da bağlı olarak gelişen hareket bozuklukları ve felç (inme) gibi rahatsızlıkların tedavi yöntemi nörolojik rehabilitasyon olarak adlandırılmaktadır.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanır. Bu yönetmelik bütün ruhsatlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi kurumlarını bağlayıcıdır.

.

.

.

“Bizim için değerlisiniz.”

www.bollucaozelegitim.com.tr

0531 703 10 13

Butik ve ihtisas merkez modeli ile Arnavutköy’de en iyi rehabilitasyon hizmetleri

WHATSAPP İLETİŞİM HATTI 0536 506 87 88

Scroll to Top