Otizm

arnavutkoyotizmrehberi

Otizm Arnavutköy

 • Otizm Ne Demek?
 • Otizm Belirtileri Nelerdir?
 • Otizm Farkındalık Günü
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir
 • Atipik Otizm
 • Otizm Neden Olur?
 • Otizm Testi
 • Otizm Çeşitleri
 • Otizm Tedavisi
 • Otizmli Çocuklar
 • Otizmli Bebek
 • Otizm Genetik Mi?
 • Otizm Nasıl Anlaşılır?
 • Otizmli Çocuk Hareketleri

Otizm, günümüzde kullanılan adıyla otizm spektrum bozukluğu, sosyal etkileşim, konuşma ve sözlü olmayan iletişimde kalıcı zorluklar, tekrarlayan, takıntılı davranışlar içeren karmaşık bir gelişimsel durumdur.

Genellikle ilk olarak çocukluk çağında teşhis edilir ve en belirgin bulguların çoğu 2-3 yaş civarında ortaya çıkar. Etkileri kişiden kişiye değişiklik gösterdiği gibi, kişinin ihtiyacı olan eğitim ve terapi de farklılık göstermektedir.

Otizm Hastalığı Nedir? Otizm Ne Demek?

Otizm hastalığı nedir: Otizm bir hastalık değildir. Genellikle erken çocukluk, yani okul öncesi dönemde, ortaya çıkan bir gelişimsel farklılıktır. Otizmli çocuklar sosyal etkileşimlerde, bilişsel becerilerde zorlanabilmektedir. Bazı durumlarda otizm bir yaşına gelmeden önce tespit edilebilse de gelişimi olağan ilerleyen çocuklarda daha sonradan gerileme ile ortaya çıkabilir. Çoğu zaman toplumda varsayılanın aksine otizmli çocukların motor becerilerinde ya da dış görünüşlerinde bir farklılık yoktur.

Otizm Belirtileri Nelerdir?

Otizm belirtileri çok çeşitli olduğu gibi, zaman zaman bu davranışlarda bulunan her çocuk bu tanıyı almamaktadır. Belirtilerin daha hafif ya da belirsiz olduğu çocuklarda geçici otizm, hafif otizm, yalancı otizm, silik otizm olarak da bilinen atipik otizm tanısı konulabilmektedir.

Ana belirtileri tekrar eden takıntılı davranışlarda bulunmak, akranlarının ilgi duyduğu oyun ve oyuncaklara ilgi duymamak, özellikle bebeklerde otizmin anlaşılmasına yardımcı olabilen göz teması kuramamak, konuşmada ve beden dilinde kendini ifade etmekte zorluk, ismine tepki vermemek ve dönen nesnelere karşı aşırı ilgi duymaktır.

Otizm Farkındalık Günü

Her yıl, 2 Nisan, otizm farkındalık günüdür. Otizm farkındalık günü 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından otizmle ilgili farkındalığı arttırmak amacıyla ilan edilmiştir. Bunun en büyük sebeplerinden biri, otizm tanısı alan çocuk sayısının yıllar içinde ciddi ve hızlı bir artış göstermesidir.

1985’te tanı alan çocuk sayısı 2500’de 1 iken, günümüzde bu sayının 54’te 1 olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle, otizm farkındalık gününde, dünyanın her yerinde “Mavi Işık Yak” kampanyası düzenlenerek önemli yapılar mavi ışık ile aydınlatılıyor ve aynı zamanda sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapılıyor.

Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir

Otizm spektrum bozukluğu bir çatı kavram olarak kullanılmaktadır. Bu çatı kavram, otizmi içerdiği gibi, atipik otizm gibi diğer çeşitlerini ve aynı zamanda asperger sendromunu da kapsamaktadır. Birden fazla durumu kapsayan bir çatı kavram olmasından dolayı, otizm spektrum bozukluğu tanısı alan her çocuğun durumu ve ihtiyaçları aynı değildir. Çocuğun durumu özel olarak değerlendirilmelidir.

Atipik Otizm

Atipik otizm nedir sorusunun nedir cevabı otizmle çok büyük farklılık göstermese de çok önemlidir. Atipik otizm, otizmde olduğu gibi çocuğun sosyalleşmede güçlük çekmesine, takıntılı davranışlar sergilemesine, iletişim kurmakta ve kendini ifade etmekte güçlük çekmesine sebep olur.

Ancak, otizmde farklı olarak atipik otizm belirtileri, otizmdeki kadar belirgin ya da yoğun olmamaktadır. Bu nedenle otizm tanısı konacak kadar belirgin özellikler sergilemeyen çocuklara atipik otizm tanısı konur.

Otizm Neden Olur?

Otizmin nedenleri günümüzde tam olarak bilinmemektedir. Sebeplerinin nörolojik olduğu düşünülmektedir çünkü otizmli bireylerin çoğunluğunda beyinde anormal elektrik hareketlerinden kaynaklı sorunlar mevcuttur.

Bunun yanı sıra otizmin kalıtsal olabileceği yani genler ile aktarıldığına dair çeşitli göstergelere rastlansa da otizme sebep olan genler bulunamamıştır. Çoğu insanın sandığının aksine çocuk yetiştirme şekli, yaşam tarzı ya da sosyo-ekonomik sebepler ile otizm arasında bir bağlantı yoktur.

Otizm Testi

Otizm tanısı koyulabilmesi için birden fazla test mevcuttur. Büyük önem taşıyan ve yaygın olan yapılan altı tane test bulunmaktadır. Bunlar, “M-Chat,” “Otizm Tarama Testi,” “İki Yaş Tarama Testi,” “CARS Derecelendirme Sistemi,” “PEP3 Testi,” ve “Leiter Testi”dir. Bunlardan bazıları soruların daha küçük çocuklarda ebeveynler, daha büyük çocuklarda ise çocukların kendileri tarafından cevaplanması yöntemi ile yapılırken; bazılarında çocukların davranışları, konuşmaları, sosyalleşme becerileri takip edilerek yapılır.

Otizm Çeşitleri

Otizmin birden fazla çeşidi vardır ve tanımları da zaman içinde değişebilmektedir. Günümüzde geçerli olan tanımlara göre, hafif, orta derece ve ağır olmak üzere üç ana çeşit vardır. Hafif otizm tanısı konan çocuklarda belirtilerin yalnızca bir kısmı ya da mevcut belirtilerin yoğun olmayan halleri vardır.

Bu tanıyı alan çocukların uzman desteği alması belirtilerin daha da hafifleştirilmesi için yararlı olabilir. Orta derece otizm tanısı alan çocuklarda ise belirtilerin büyük çoğunluğu mevcuttur. Erken çocukluk döneminde fark edilip destek alınması durumunda çocuğun sosyal ve günlük hayatında gelişmeler görmek mümkündür.

Ağır otizm tanısı alan çocuklar ise belirtilerin tamamına yakınını yoğun bir şekilde gösterir. Çocuğun ilerleyen hayatında yaşayacağı iletişim sorunlarının azaltılması için destek alınması şarttır.

Otizm Tedavisi

Otizmin sadece bir tane tedavisi bulunmadığı gibi otizmi tamamı ile ortadan kaldıran bir tedavi de yoktur. Buna karşın, tanı konulduktan sonra ailenin bilinçlendirilmesi ve tanı alan çocuğun ihtiyaçlarına uygun bir eğitim ve terapi programı belirlenmesi çok önemlidir.

Bu eğitimler ve terapiler sayesinde otizmli çocuklar sosyalleşmekte daha başarılı olabilir, kendini ifade etmek için sözlü ve bedensel iletişimden yararlanabilir, teknolojik alet, toplu taşıma kullanmak gibi günlük beceriler edinebilir.

Bunlara ek olarak, dikkat eksikliği, öfke ve uyku bozukluğu gibi sorunlar uzmanların gerekli görmesi durumunda ilaçlar yardımı ile de düzenlenebilir. Tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi almak ve çocuğunuza uygun tedaviyi bulmakta yardım almak için Arnavutköy\’de yer alan merkezlerimize danışabilirsiniz.

Otizmli Çocuklar

Otizmli çocuklarda tanı koymak bebeklere nazaran daha kolay olabilmektedir. Çocuklarda anlamlı cümleler kurmakta zorlanma, göz temasından kaçınma, diş fırçası, kaşık gibi günlük nesnelerin nasıl kullanıldığını bilememe, akranlarıyla oyun oynamak istememe, basit komutlara uyamama, ben-sen gibi iyelikleri doğru kullanamama gibi belirtiler otizme işaret ediyor olabilir. Erken tanı durumunda terapi ve eğitim ile bu çocuklar toplumsal hayata entegre olabilir.

Otizmli Bebek

Bebeklerde otizm tanısı koymak bir hayli zordur fakat dikkatli gözlem ile bazı belirtiler tespit edilebilir. 12 Aydan küçük bebeklerde dikkat edilebilecek belirtilerden başlıca olanları göz temasının az olması, gülümsemelere karşı gülümseme ile karşılık vermemek, ismine tepki vermemek, aşırı huzursuz ya aşırı sessiz olmak, sınırlı oranda duygularını göstermek, bebeklerin ilgisini çeken oyunların çoğuna kayıtsız kalmaktır.

Bunlara ek olarak, bir yaşına gelmiş olmasına rağmen hecelemeye başlamamış, tekrar eden kol, bacak hareketleri yapan bebekler de otizmli olabilmektedir.

Otizm Genetik Mi?

Otizmin genetik, yani genlerdeki değişimden kaynaklı, bir durum olduğu düşünülüyor olsa da sebebinin ne olduğu kesin bir şekilde bilinememektedir. Sebebinin birçok değişkene bağlı olduğu düşünülmektedir. Günümüzde yapılan çalışmalar ise otizmi tek bir gendeki değişime ya da kesin olarak kalıtımsal bir gene bağlayamasa da birden fazla genin birlikte ürettiği etki sonucunda kaynaklandığı varsayılmaktadır. Otizmin kalıtımsal olup olmadığı kesin olmasa da doğum öncesinde ortaya çıktığı söylenebilir.

Otizm Nasıl Anlaşılır?

Otizmin nasıl anlaşıldığı çocuğun içinde bulunduğu gelişim basamağına göre farklılık göstermektedir. 12 aydan küçük bebeklerde sesli ve ışıklı nesneleri gözle takip etme, gülümseme, yüksek sesten irkilme, tek heceli sesler çıkarma gibi becerileri yakından takip etmek gerekir. 12 aydan sonra ise yürüme, birkaç kelimeyi doğru şekilde kullanabilme, yardım almadan yemek yeme, akranları ile benzer oyunlara ilgi duyma gibi etkenler göz önünde bulundurulmalı ve yakından gözlemlenmelidir.

Otizmli Çocuk Hareketleri

Otizmli çocukların hareketleri, ihtiyaçları ve durumları birbirinden farklı olabilmektedir fakat bazı davranışların benzer olduğu gözlenmektedir. Otizmli çocuklar dönen cisimlere aşırı ilgi duymak, el ve kolları çırpmak gibi birçok tekrarlayan takıntılı davranış sergileyebilir. Rutine aşırı derecede bağlı olabilirler ve rutinin bozulması durumunda tepki verebilirler. Bunların yanı sıra, ışık, gürültü, temas gibi duyulara aşırı hassasiyet gösterebilirler.

.

.

.

“Bizim için değerlisiniz.”

www.bollucaozelegitim.com.tr

0531 703 10 13

Butik ve ihtisas merkez modeli ile Arnavutköy’de en iyi özel eğitim hizmetleri

WHATSAPP İLETİŞİM HATTIMIZ 0536 506 87 88

Scroll to Top