Yetişkin Terapileri

Erişkin/Yetişkin Psikolojisi, ruh sağlığı ve hastalıklarının önlenmesi ile ilgili onsekiz yaşından itibaren erişkin olarak kabul edilen bireyler için psikoterapi çalışmalarını içerir. Yetişkin psikoterapilerinde aşağıdaki tanı almış ruh sağlığı hastalıkları ile çalışmalar yürütülür. -Depresyon,-Anksiyete Bozuklukları,-Bipolar Bozukluk,-Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar,-Obsesif Kompulsif Bozukluk,-Alkol ve Madde Bağımlılığı,-Kişilik Bozuklukları,-Disosiyatif Bozukluklar,-Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite,-Akut ve Posttravmatik Stres Bozukluğu,-Somatoform Bozukluklar,-Cinsel İşlev …

Yetişkin Terapileri Devamı »