KOGNİTİF VE NÖROPSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME

Kognitif değerlendirme kişinin bilişsel yeterliliğini ölçer ki böylece zeka ve zekanın bileşenleri üzerine odaklanarak bilişsel bileşenlerin başarı seviyesini bulmak ister. Bu tür değerlendirmeler okulda öğrenme ve gelişim sorunlarını belirlemek, iş yaşamında ise kişinin iş yerinde hangi pozisyonda alınacağına karar vermek için kullanılır. Nöropsikolojik değerlendirme ise hem kognitif hem de entellektüel değerlendirme sağlar ki davranışsal işlevleri …

KOGNİTİF VE NÖROPSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME Devamı »