DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARDA DİL GELİŞİMİ

Çocuklarda dil gelişim sürecinin, psiko-motor gelişim süreciyle paralellik arz ettiği bilinmektedir. Çocuğun kas hareketleri ile duyu organlarının koordineli bir şekilde çalışmasıyla, zihinsel ve dilsel gelişimin temelleri de atılmaktadır. Down sendromlu çocuklarda hipotoni nedeniyle kasların yeterli derecede gelişmemesinin yanı sıra geç yaşta eğitime başlama gibi faktörler, bilişsel ve dilsel gelişimlerine olumsuz etkide bulunmaktadır. Down sendromlu çocukların doğumu izleyen ilk …

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARDA DİL GELİŞİMİ Devamı »