Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM)

Rehberlik araştırma merkezi (RAM) adı verilen kurum, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çalışmakta olup, özel eğitim gereksinimi bulunan bireylerin değerlendirilmesini sağlayabilmekte ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Rehberlik ve araştırma merkezi yaşıtlarına göre gelişim geriliği yaşayan ve özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere eğitim verebilme amacıyla oluşturulmuştur. Bu amaç sayesinde bireyler, her ne kadar yaşıtları kadar hızlı ilerleyemese de gelişim geriliği problemleri nedeniyle daha fazla gerilememekte ya da yerinde saymadan eğitim süreçlerine dahil olabilmektedir. Rehberlik araştırma merkezi (RAM) engelli ve özel eğitim desteği gereksinimi bulunan bireylerin eğitilmesi ve değerlendirme süreçleri ile yakından ilgilenmektedir.

Rehberlik araştırma merkezi (RAM) kurumu bünyesinde alanında uzman psikolojik danışmanlar ve özel eğitim öğretmenleri yer almaktadır. Rehberlik araştırma merkezi (RAM) bugün ülkemizin tam 81 ilinde aktif olarak faaliyet gösterebilmekte ve özel gereksinimi bulunan bireylere destek sağlayabilmektedir. Arnavutköy Rehberlik Araştırma Merkezi, İstanbul iline bağlı olup Arnavutköy bölgesinde özel gereksinim ihtiyacı duyan bireylerin eğitim alanındaki eksikliklerini tamamlayabilmektedir.

Rehberlik Araştırma Merkezi Nedir?

Rehberlik ve araştırma merkezi (Ram) doğuştan ya da çeşitli nedenlerden dolayı oluşan gelişim geriliği sebebiyle özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin değerlendirildiği ve eksikleri doğrultusunda eğitimlerin verildiği kurumlardır. Rehberlik ve araştırma merkezi kurumları hem rehberlik ve psikolojik danışmanlık hem de özel eğitim alanında 2 farklı şekilde hizmet sunabilmektedir.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanı rehberlik programları oluşturarak, bunları uygulamaya koymakta ve bireylerin psikolojik açıdan tam bir iyilik hali içerisinde olmasını destekleyebilmektedir. Özel eğitim alanında ise gelişim geriliği, üstün zekâ gibi bazı özel durumları bulunan çocuklar tespit edilerek, eğitim verilmekte ve sürekli olarak gelişimleri takip edilmektedir.  Özel gereksinimi bulunan ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocuk grubu şu şekilde gösterilebilir.

 • Bedensel yetersizlik,
 • Zihinsel yetersizlik,
 • Görme ve işitme kaybı,
 • Down sendromu,
 • Otizm,
 • Öğrenme güçlüğü bulunan çocuklar,
 • Hiperaktivite,
 • Üstün yetenek ve üstün zekâ,
 • Dikkat eksikliği

Ram Nedir Özel Eğitim

Ram, rehberlik ve araştırma merkezi kurumunun kısaltması olarak oluşturulmuştur. Milli eğitime bağlı olarak varlığını sürdüren bu kurum psikolojik ve rehberlik danışmanlık ile özel eğitim hizmetleri ücretsiz olarak gerçekleştirmektedir. Bu kurumlarda yer alan özel eğitim rehberlik ve araştırma merkezi eğitim bölümlerinden bir tanesidir. Otizmli bireylere diğer bireylerden farklı olarak fazladan duyu bütünleme gibi konular üzerine özel seanslar verilmektedir. Çünkü otizmli bireylerde duyu hassasiyetinin son derece yüksek olduğu bilinmektedir. Bu yönde özel eğitim verilmesi ile otizmli bireyin duyularında bütünlük sağlanabilmesi hedeflenir.

Rehberlik araştırma merkezleri il ve ilçelerde bulunmakta ve okullar ile iş birliği içerisinde çalışmaktadır. Arnavutköy Rehberlik ve araştırma merkezi, bu bölgede yaşayan ve özel gereksinim ihtiyacı bulunan bireylere kapsamlı bir şekilde hizmet verebilmektedir.

Ram Rehberlik

Rehberlik araştırma merkezi kurumunun esas amacı eğitime gereksinim duyan bireylerin kendisini tanıyabilmesi, eğitimler doğrultusunda imkânları tamamıyla kullanabilmesi ve sorumluluk alabilmesini konusunda cesaretlendirilmesidir. Rehberlik ve araştırma merkezi bireylerin özel gereksinimi bulunsa dahi, toplum içerisinde kendi kendisine yeterek, sağlıklı bir şekilde yaşam sürmelerini mümkün kılmayı istemektedir. Rehberlik hizmetinin temel ilkeleri şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Bireysel farklılıklara ve bireyin kendisine saygı duymayı ön planda tutması,
 • Gizlilik esasları içerisinde olması,
 • Bilimselliğe önem verilmesi,
 • Mesleki ve etik değerlere uygun doğrultuda ilerlenmesi,
 • Tarafların iş birliği ve eş güdümüne önem gösterilmesi
 • Bireyin, toplumun ve kurumların ihtiyaçlarının göz önüne bulundurularak hizmet verilmesi,
 • Gelişimsel anlayışın benimsenmesi ile önleyici ve koruyucu bir yaklaşımın sergilenmesi,
 • Ömür boyu rehberlik hizmetini benimseyerek bireylerin yaş, gelişim özellikleri ve öğretim kademelerinin dikkate alınması

Rehberlik araştırma merkezi alanında bulunan psikologlar herhangi bir sorunu bulunan ya da davranışlarında bariz farklılıklar bulunan öğrencilerle birebir ilgilenmekte ve terapiler gerçekleştirmektedir. Ram yalnızca öğrencilere değil gerekli durumlarda velilere de psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir. Öğrencilerin tedavi için tek başına yeterli olmadığı durumlarda, öğrenciler ile aileler bir araya getirilerek grup rehberliği hizmeti sunulmaktadır.

Rehberlik araştırma merkezi tarafından rehberlik hizmeti verilmesi ile öğrencilerin eğitsel, mesleki ve sosyal gelişimleri desteklenebilir. Aynı zamanda bireyle stres, kişisel problemler ya da yanlış psikolojik davranışlar karşısında baş etme becerileri kazanabilecektir. Ram merkezlerinde verilen rehberlik hizmetleri şunlardır;

 • Eğitsel rehberlik hizmetleri: Bu hizmet birey ve ailesine sunulmaktadır. Verilen bu rehberlik ile hayat boyu öğrenme ilkesi benimsenirken; bireyin yetenek ve ilgi alanları, ihtiyaçları, kişiliği ve var olan imkanları esas alınmaktadır.
 • Mesleki rehberlik hizmetleri: Bu rehberlik ile bireylerin kendisini ve meslekleri tanımasını mümkün olacaktır. Mesleki rehberlik hizmeti ile bireyin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendisine en uygun mesleği seçebilmesi amaçlanır. Seçtiği mesleğe başlama, sürdürme ve hayat boyu öğrenme süreçleri sürekli olarak değerlendirilerek, kendisini geliştirmesine imkan tanınır.
 • Kişisel sosyal rehberlik hizmetleri: Kişisel sosyal rehberlik hizmetinde bireylerin kendini tanıması; bilişsel, duygusal, sosyal, davranışsal ve ahlaki açıdan gerekli becerileri kazanabilmesi desteklenir. Bireyler bu rehberlik hizmeti ile problem çözme, ayırt edebilme ve karar verebilme gibi yaşam becerilerini kazanabilecektir.

Rehberlik hizmetleri birey sayısı baz alınarak iki farklı şekilde yapılmaktadır;

 • Bireysel rehberlik: Bireysel rehberlikte tek odak bireydir. Bireyin eğitsel, kişisel ve mesleki açıdan tam anlamıyla gelişmesini sağlamak amacıyla birebir yapılmaktadır.
 • Grup rehberliği: Grup şeklinde gerçekleştirilen bu rehberlik hizmeti; grubun eğitsel, sosyal ve mesleki açıdan gerekli becerileri kazanabilmesine olanak sağlayabilecektir.

RAM Rehberlik hizmetlerinde bu rehberlik hizmetlerinin dışında bireyi tanıma, yönlendirme, yerleştirme, psikolojik ölçme araçlarının kullanılması ve aile rehberliği gibi farklı hizmetlerde bulunmaktadır.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Ram merkezleri ne yapar: Rehberlik Araştırma Merkezi (Ram) ilk olarak eğitime gerek duyulan öğrencileri teste tabi tutmaktadır. Daha sonrasında ise test ve gözlem sonucu doğrultusunda gerekli işlemleri yapar. Öğrenciler test ve gözlem sonucuna göre okullara yönlendirilmekte ya da ailenin isteği ile Rehberlik ve araştırma merkezi kurumlarına teşvik edilmektedir.

 Öğrencilere test yapıldıktan sonra eğer özel eğitim desteği almasına karar verilmişse, hangi sınıfta yer alacağı belirlenir. Bu noktada bireyin kendisine uygun özel eğitim sınıflarına veya zekâ seviyelerine göre uygun okullara gönderilmesi gereklidir. Rehberlik araştırma merkezi etkinlik ve eğitimleri şu şekildedir:

 • Bireyde işitme, görme engeli ve ortopedik gibi bedensel engel bulunuyorsa öğrenciler özür düzeyleri doğrultusunda özel eğitim okullarına yönlendirilmektedir. İşitme, görme ve ortopedik söz konusu olan engel belirlendikten sonra, öğrenciler eğer hafif düzeyde ise normal okullarda kaynaştırma eğitimine dahil edilebilir.
 • Özel eğitimden yararlanmak isteyen kişiler için sürekli öncelikle çeşitli alanlarda inceleme ve değerlendirmeler yapılır. Bu incelemeler ve araştırmalar sonrasında destek alması gerektiği belirlenen bireyler için özel bir Ram raporu oluşturulur.  
 • Özel eğitim okullarına gönderilen ya da normal okullarda kaynaştırma eğitimi almasına karar verilen öğrencilerin sürekli olarak takibi yapılmaktadır. Takip sonucunda öğrencilerin gelişimleri gözlenmekte ve bu gelişim düzeylerine göre değişiklikler yapılabilmektedir.
 • Psikolojik problemleri ya da davranış bozuklukları var olan öğrencilerde bazı testlerden geçirilmektedir. Bu testlere göre öğrencilere ihtiyaç duydukları psikolojik danışma ve terapi desteği verilmektedir. Eğer öğrencinin durumu tıbbi tedaviyi gerektiriyorsa bu durumda hastanelerde psikolojik tedavi desteği alması sağlanmaktadır.
 • RAM merkezinde öğretmenlere, ebeveynlere ve öğrencilere, özel eğitimle alakalı eğitimler verilmektedir. Verilen eğitimler ile özel gereksinimi bulunan bireylere nasıl davranılacağı konusunda gerekli bilgilendirmenin sağlanması hedeflenir.
 • Ram merkezinde yer alan psikologlar, okullarda bulunan öğretmen ve öğrencilere yönelik seminerler ve toplantılar planlayabilmektedir.
 • Zekâ konusunda eksikliği bulunan bireyler için zekâ araması yapılmasını isteyen okullara gidilerek zekâ tespit ve taramaları gerçekleştirilmektedir.
 • Çevresiyle daha sağlıklı bir iletişim kurmak isteyen ve kendini her açıdan tanıyabilmek isteyen bireyler için ise kişisel açıdan psikolojik danışma hizmeti verilebilmektedir.

Ram Raporu

Ram raporu rehberlik araştırma merkezi tarafından gerekli durumlarda düzenlenen bir belgedir. Ram’da bireyin özel eğitim ya da rehberlik hizmetinin var olup olmadığı bir kurul tarafından değerlendirilir. Bu kurul belirli alanlarda çeşitli test, gözlemler ve değerlendirme sonucunda özel gereksinimi bulunan bireyler netleştirilir. Belirlenen bu bireylere ise desteğe ihtiyaç duyduklarını belgeleyen bir rapor hazırlanmaktadır. Özel eğitim ve desteğe ihtiyacı olan bireylerin ücretsiz olarak özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanabilmesi için Ram raporlarının bulunması zorunludur.

Ram raporu almak kişinin bulunduğu koşullara göre değişiklik gösterir. Okula gitmeyen bir birey ikamet ettikleri bölgede bulunan Rehberlik araştırma merkezine başvurarak raporunu alabilir. Arnavutköy Rehberlik ve Araştırma Merkezi bu bölgede bulunan ve okula gitmeyen bireyleri randevu vererek rapor için değerlendirir. Okula giden öğrenciler ise direkt olarak okulun bağlı bulunduğu Rehberlik ve araştırma merkezine gitmelidir. Bu merkeze başvurulduğunda yapılan değerlendirmeye göre rapor alınabilir. Ram raporları alındıktan sonra 1 yıl süre geçerli olmaktadır. Ancak fakat bazı durumlarda 6 aylık ve 2 yıllık olarak da düzenlenebilmektedir.

Ram raporu oluşturulmadan önce bireylerin öncelikli olarak tam teşekküllü bir hastaneden Engelli sağlık kurul raporu almış olması gereklidir. Tam teşekküllü bir hastaneden alınmadığı takdirde sağlık raporu geçerli olmayacaktır. Sonrasında ise raporu çıkarmak için birey kendisi ya da velisi Rehberlik ve araştırma merkezine giderek başvuru yapmalıdır. Rehberlik ve araştırma merkezi rapor için öncelikle randevu vererek değerlendirmeleri yapar. Değerlendirmeye göre rapor verilme kararı alınmışsa, rapor düzenlenip kişiye teslim edilir. Bu süreç içinde veliler Ram raporu sorgulama işlemi yaparak, durumu kontrol edebilir. Ram raporu çıkarmak için temin edilmesi gereken belgeler şunlardır:

 • İlk kez Ram raporu çıkaracaklar için bireyin kendisi, velisi ya da okulun yazılı başvuru dilekçesi
 • Rapor alacak kişi ve velisi olan kişinin kimlik fotokopisi
 • Tam teşekküllü hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporu,
 • Okula kayıtlı öğrenciler için ’Eğitsel değerlendirme isteği formu’, yeniden yapılacak inceleme için ise ‘bireysel gelişim raporu’
 • 4 tane vesikalık fotoğraf
 • Vasi tayin edilme durumu söz konusu ise ayrıca; mahkeme kararı, vasi belgesi ve nüfus kayıt örneği
 • Özel eğitim ve rehabilitasyona katılım gösteren bireyler için ise dönem sonu bireysel değerlendirme formu ve aylık performans kayıt tablosu

Ram raporu zararları özel eğitim ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan kişilerin aileleri tarafından endişe duyulan bir konu olarak öne çıkıyor. İleride çocuğunuzun iş ya da askerlik durumu için Ram raporu sorun teşkil etmeyeceğinin güvencesi verilebilecektir.

Ram raporu sorgulama E-devlet sistemi sayesinden kolayca yapılabilen bir işlemdir. Bireyler E-devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra arama bölümünden Ram raporunu sorgulama alanına ulaşabilir. Ram raporu örneği üzerinde eğitime ihtiyaç duyan kişinin kişisel bilgilerinin ve sağlık bilgilerinin yer aldığı görülmektedir.

Ram Randevu

Ram merkezi sayesinde toplumun bilinçlenmesi, özel eğitim ve rehabilitasyona gereksinim duyan bireylerin de gereken eğitimi alarak topluma kazandırılması ve gerilemesinin önlenebilmesi esas amaçtır.  Özel gereksinim ihtiyacı bulunan kişilerin gerekli eğitim imkânlarından yararlanabilmesi için rehberlik ve araştırma merkezi ülkemizin dört bir yanında çalışmaktadır.

Türkiye’de şu an 81 ilin tamamında yaklaşık 238 tane rehberlik araştırma merkezi hizmet verdiği söylenebilecektir. Bunlardan bir tanesi olan Arnavutköy Rehberlik Araştırma Merkezi bu bölgedeki özel gereksinim ihtiyacı bulunan bireylerin topluma kazandırılmasını hedeflemektedir.

RAM Randevu alma sistemi internet üzerinden kolay bir şekilde gerçekleşebilmektedir. Milli eğitim bakanlığı rehberlik ve araştırma merkezi(Ram)’ne gitmeden de özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin online olarak randevu alabilmesine yardımcı olabilmektedir. Bunun için Milli eğitim bakanlığının sitesine ya da e-devlet sistemi üzerinden giriş yapılması gerekecektir.

Randevu almak bireyler hangi tarih ve saatte randevu alabileceklerini sistem üzerinden görüntüleyebilmektedir. Bunun yanı sıra randevu alan kişilere randevu gün ve saati cep telefonlarına kısa mesaj şeklinde hatırlatma amacıyla gönderilir.

.

.

.

“Bizim için değerlisiniz.”

www.bollucaozelegitim.com.tr

0531 703 10 13

Butik ve ihtisas merkez modeli ile Arnavutköy’de en iyi rehabilitasyon hizmetleri

WHATSAPP İLETİŞİM HATTIMIZ: 0536 506 87 88

Scroll to Top