İşitsel Algı Yöntemi, Berard

Dikkat Eksikliği Bozukluğu yaşayan çocuklar özellikle işitsel dikkati düşük olan çocuklar dalgın olurlar ya da dinlerken dikkatleri çabuk dağılır.

Bu problem yüzünden dersleri, okulda anlamaları kısıtlanır. Bu tür işitsel dikkati düşük olan çocuklarda ilaç dışında alternatif bir yöntem olan Berard, bir tedavi yöntemi değildir. Tedavi ayaktan veya yataklı olabilmektedir.

Ülkemizde ticari amaçlarla tedavi yöntemi gibi çeşitli kuruluşlar ve uzmanlarca pazarlaması yapılabilmektedir. Bu sayede kişiler, aileler olumsuz olarak etkilenmekte ve yönlendirilmektedir.

Berard yönteminin ana hedefi sağ kulağın bakınlaştırılarak, beynin öğrenme mekanizması olan sol beyne müziği aracı kılarak ulaşmaktır. Bilindiği üzere Müzik Terapisi de bu amaçla yardımcı yöntem olarak kurumumuzda uygulanmaktadır.

Guy Berard, yöntem üzerine yaptığı çalışmalarda sol beyne ulaşmanın en kısa yolunun sağ kulak olduğu tezini ileri sürmüştür. Bunun nedeni ise yönteme göre beynin çaprazlama çalışması ilkesini hedef almıştır.

Yani beyin sağ kulaktan aldığı bilgiyi doğrudan sol beyne taşımakta ancak sol kulaktan aldığı bilgiyi ise önce sağ beyne taşımakta ve sonrasında sol beyne ulaşmaktadır varsayımına dayandırmıştır. Varsayım, tahmin yürütmek anlamını taşır. Bu konu bilimin içerisinde nöroloji’nin alanıdır. Konu ile ilgili nöroloji çalışmaları önemlidir.

Berard esasında bir kulaklık ile önceden ayarlanmış müzikler ile sağ kulağın baskınlaştırılması yöntemidir. Bu sayede özel eğitim ve eğitim çalışmalarının yerine geçemeyeceği ve eğitimin öneminin yadsınamayacağı bir gerçektir. Yöntem eğitim çalışmalarına alternatif bir kaynak olabilir.

Bolluca ailesi olarak terapi ve eğitimlerimizde; bilgisayar, tablet, telefonlarımız ve çeşitli alternatif cihazlarımızdan aldığımız destek ile eğitime yardımcı araç olarak daha önceden ayarlanmış müzikler ile Müzik Terapi uygulamalarına çalışmaktayız. Bu çalışmaların eğitimde faydalı olabilmesi için sürekliliği esastır.

Berard metodunun etkili olabilmesi için günlük 20 dakika dinleti yapılabilmesi ve bunun 30 gün tekrar edilmesi gerekmektedir. Şöyle düşünelim; destek eğitim hizmetlerinde ayda 8 saat hizmet alabilen bir kişiye bu hizmeti her gün nasıl sürdürülebilir hale getireceğiz. Bu hizmetin ücretsiz olarak sağlanması mümkün gözükmemektedir.

Ülkemizde ise destek eğitim hizmetlerine ayrılan bireysel eğitim seansı ayda 8 saattir. Ümitsizliğe düşmeyiniz. Zaten tek başına yeterli bir yöntem otizm gibi vaka gruplarında yeterli gelmemektedir. Otizmde bilinen tek tedavi, sürekli ve yoğun birebir özel eğitim hizmetidir. Özel eğitimle kaşık tutmayan bir çocuğa kaşık tutmayı öğretebilirsiniz, eğitim ile tuvalet becerisi olmayan bir çocuğumuza tuvalet becerisi kazandırabilirsiniz.

Diğer destek eğitim gruplarında öğrenme, dil, dikkat, algı gelişimi gibi güçlüklerde yukarıda ifade edilen her gün 20 dakika ve 30 gün boyunca etkili olabilmektedir. Bu tür yöntemler yine ifade edilen gibi bir tedavi yöntemi değil alternatif olabilir. Takdir edersiniz ki ülkemizde 8 bireysel seans ile nitelikli bir özel eğitim hizmetinin verilebilmesi destek eğitim gruplarının bazılarında mümkün gözükmemektedir. Aile eğitimi ve seminerleri çalışmalarının önemi büyüktür.

Destek eğitim çalışma gruplarını ve sağlık kurul tanılarının hepsini aynı yerde konumlandırmaya çalışarak “Şu Yöntem İle İyileşti, Tedavi Oldu, Konuştu” diyerek bilim adına çığırtkanlık yapmak; birebir eğitimi, çocuk-öğretmen ile olan iletişimi yok saymak, çocuğun eğitimden alacağı faydayı yok saymak demektir. Oysa özel eğitim ise sürekli ve yoğun eğitim oturumlarından ibarettir. Bu konuda da iyi bir öğretmene ve çevre (ailenin evde yapacağı çalışmaların sürdürülmesi) çok önemlidir. Özel eğitimde dil konuşma uzmanları, özel eğitim öğretmenleri ve psikologlar tarafından verilen eğitim çalışmaları önemlidir.

Bu konuda Bolluca ailesi Veli Akademileri Aile Eğitimleri ve Seminerleri ile Gün Boyu Cumartesi Günlerini ailelere ayırarak seminer ve eğitim organize etmektedir. Özel eğitimin daha nitelikli ve sürdürülebilir olması ve çocuklarımıza faydalı olabilmek için ailelerimizin ve çevrenin önemini biliyoruz.

Özel eğitimde ticari kaygılarla oluşturulmuş seslere değil uzmanlarımızın ve öğretmenlerimizin sesine kulak vermek, aile olarak Cumartesi günleri planlanmış eğitim oturumlarına katılımı sürekli olarak sağlamak, öğretmenlerimizin verdiği yönergeleri ve direktifleri takip etmek çocuğunuza yapabileceğiniz en güzel ilaçtır.

Bu minvalde;

Hafta için 5 gün çocuklarımıza en iyi hizmet,

Hafta sonu ise 1 gün boyunca ailelere eğitim ve seminer ile hizmet bizim şiarımızdır.

Eğitime olan katılımlarınız bizleri ve sizleri ilerilere taşıyacaktır.

Üstelik sağladığımız birçok hizmetten faydalanmanız bizleri daha çok onure edecektir.

.

.

.

\”Bizim için değerlisiniz.\”

www.bollucaozelegitim.com.tr

0531 703 10 13

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top