Otizm ve Davranış Yönetimi

 Otizm ve Davranış Yönetimi

Otizmli çocuğun davranış yönetimi algı seviyesiyle açıklanır. Çocuğun algısı geliştikçe davranışlarını kontrol etmesi kolaylaşır.

Zihin kuramının geliştiği düzeyde bir algı seviyesi çocuğa;
▪️ Karşısındakinin niyeti ne?
▪️ Yaptıklarımdan sonra karşımdaki nasıl hisseder ve ne yapar?
▪️ Bu ortamda nasıl davranmalıyım?

Toplumsal uyum açısından oldukça önemli bir muhakeme yetisi, otizmde davranış yönetiminin odak noktasıdır.

Otizmli bir birey için özellikle önemsenmesi gereken konu zihin kuramı becerileridir. Toplumsal düzende her birimizin başka birine saygı duyarak yaşamasını sağlayan yeti, zihin kuramıdır.

Otizmle yaşamak açısından Bolluca butik ve ihtisas merkez modeli; kısa sürede tüm ailelere düzenli bir eğitim hayatı sunmakta, okul öğretmenlerine paydaşlık yapmakta ve çocuklara sunduğumuz eğitimin içeriğini ailelere aktarmakta başarılı olmuştur.

Otizm ve davranış yönetimi denilince zihin kuramının yanında çocuklara eğitimin sunuluşu bakımından çok önemli farklılıklar ile Bolluca ayrışmaktadır. Eğitimin önemli amaçlarının başında yetersizlikten etkilenmiş veya etkilenmemiş tüm çocukların akademik başarılarının artırılması gelmektedir. Akademik başarı, verilen bir etkinliğin belirli bir doğruluk düzeyinde ve dikkatin sürdürülmesi ile tamamlanmaktadır.

Diğer yandan otizm spektrum bozukluklarında davranış yönetimi perspektifinden eğitim düzenlemesinde uygulamalı davranış analizinin önemi büyüktür. Etkili bir ders, uygulamalı davranış analizi özelliklerini betimler. Bir öğretim programı yazmak için ipuçları, pekiştirme ve hata düzeltme stratejileri belirler. Problem davranışlarla başa çıkma stratejilerini betimler.

Davranış sorunlarının temel işlevlerinin başkalarının ilgisini elde etmek, nesne ya da etkinlik fırsatı elde etmek, istenmeyen etkinliklerden kaçmak ya da duyusal haz elde etmek olduğu kabul edilmektedir. Araştırmalar otizmli çocuklarda sık rastlanan öfke nöbetlerinin genellikle ilk üç işleve hizmet ettiğini; kendini uyarıcı davranışların ise esas olarak duyusal haz elde etme işlevine sahip olduğunu göstermektedir. Bu işlevlere yönelik uygun davranışların kazandırılmasında, başta ödüllendirme olmak üzere davranış artırmaya yönelik teknikler (örneğin, şekil verme ve zincirleme) kullanılmaktadır.

Bolluca ailesinin temel izleyicisi “akademik başarı olmadan eğitim olmaz” felsefesi ile otizm spektrum bozukluğu yaşayan veya izlemeye alınan çocuklara faydalı olmaktır.

.

.

.

“Sen varsan, biz varız.”

www.bollucaozelegitim.com.tr

0531 703 10 13

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top