Otizm ve Yürütücü İşlevler

 Otizm ve Yürütücü İşlevler

Otizmdeki nöropsikolojik faktörler gözden geçirildiğinde zihin kuramı, yürütücü işlevler ve zayıf merkezi bütünleşme gibi psikolojik modellerle ilgili çalışmalar önemlidir.

Damasio ve Mauer’in, otizm ve frontal lob hasarının, benzer nöropsikolojik bozukluklara neden olacağı ve aynı beyin sistemlerini etkileyeceği hipotezinin rehberliğinde çalışmalar yapılmış ve bu hipotezi doğrulayan bilgilere ulaşılmıştır.

Bilim dünyasında çalışmalar devam ederken biz de eğitim dünyasında ki yansımalarını konu edinmeye çalıştık.

Otizmli çocuklar için 3 temel unsur önemlidir.

  1. Empati,
  2. Zihin kuramı,
  3. Yürütücü işlevler.

Yürütücü işlevler bu diğer iki unsur için temel kazanımları edinmeyi sağlar.

Yürütücü işlevler;
▪️Problem çözme,
▪️Muhakeme ve planlama,
▪️Bilişsel esneklik,
▪️Öz denetim,
▪️Öz düzenleme

Son iki madde olan öz denetim ve öz düzenleme tamamıyla çocuğun çevresinden aldığı geri bildirimlere bağlı olarak gelişir.

Kurallı oyunlar oynamak, çocuğa uygun şekilde sınırlarını bildirmek, uyum becerilerini desteklemek, dürtülerini kontrol etmesini öğretmek, sorumluluklarının bilincine varmasını sağlamak; kendini denetlemeyi ve düzenlemeyi sağlar. Bu da yürütücü işlevlerin tümünde performans artışına zemin hazırlamış olur.

Beyinde bilgi işlenişinin dinamik ve karmaşık doğası, yüksek düzeyli bilişsel işlevleri tanımlama, yürütücü işlevler kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu kavram; öz düzenleme, davranışın ardışıklığı, esneklik, tepki ketleme, planlama ve davranışın örgütlenmesi gibi yetenekleri kapsamaktadır.

Prefrontal korteksin merkezi bir rol oynadığı yürütücü işlevler, kişinin kendisi hakkında düşünmesini sağlamakta, gelecekte olabilecekleri ve onları nasıl etkileyeceğini belirlemektedir.

Yürütücü işlev yetersizliğinin, daha çok stereo tipik davranışlarla olmak üzere, sosyal etkileşim becerileri ile de ilişkili olduğu belirtilmektedir.

Bolluca ailesi olarak otizm ve yürütücü işlevler arasındaki bağlantıya dikkat çekiyor, tüm seanslarımızdan sonra aile ve yakınlarını bilgilendiriyoruz. Hep daha iyisi için, sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz.

.

.

.

www.bollucaozelegitim.com.tr

0531 703 10 13

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top