Özel Eğitimde Yasal Haklarınız

Özel eğitim gerektiren bireylerin ve ailelerin destek eğitim süreçleri ve sosyal haklarını siz değerli velilerimiz için paylaşıyoruz.

Peki özel eğitimde yasal haklarınız nelerdir?

– İlk olarak Anayasa’nın 41. maddesinde “Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir” denilmiş;

-TMK’nın 340. maddesinde anne ve babaya kendi imkânlarına göre çocuğu eğitme hakkı tanınmış, 339. maddesinde ise bu hakkın kapsamı “Anne ve baba çocuğun bakımı ve eğitimi konusunda onun yüksek yararını göz önünde tutarak gerekli kararları alır ve uygular” şeklinde belirtilmiştir.

– BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne göre mutlaka “çocuğun yüksek yararını” gözetilmesi üzerinde durulmuştur.

-İnanıyoruz ve uyguluyoruz ki çocuklarımızın ve özel gereksinimli bireylerin yüksek yararını gözeterek özel eğitim hizmetlerini sürdürüyoruz.

-Bu minvalde çocuğun anayasal ve hukuksal özel eğitim hakkının kısıtlanması biz Bolluca ailesi eğitimcileri olarak isteyeceğimiz bir durum değildir.

Örnek vermek gerekirse: \” A kurumuna giden bir bireyin/çocuğun velisine veya vasisine ulaşıp, B kurumuna kaydedebilmek için; \”çocuğunun/bireyin şimdi oradan kaydını silmezler, sen iyisi mi bu ay gönderme veya bahane üret, sürekli planlanmış ders planını değiştir, vermezlerse sizi ders yazmışsın gibi sözlerle şikayet et\” diyerek tahdit yolu ile iş yapmaya çalışmak özellikle eğitim camiasına yakışmayan bir durumdur. Bunları yaptıranların anayasal ve hukuksal düzene karşı suç işlediğini buradan beyan ediyoruz.

Peki özel eğitim süreçlerinde neler suç kapsamına girmektedir?

-Özel gereksinimi olan çocuğu/bireyi kullanarak ikincil amaçlar peşinde olmak,

-Eğitime hayal ürünü olan çeşitli bahaneleri ön plana alarak çocuğun/bireyin eğitim hakkının kısıtlanması,

-Özel eğitimde çocuğa/bireye ders yazılmadığı halde fatura tahsil edilmesi,

-Bir bireyi ve kurumu öne alan karalamalar yapılması,

-Çocuğun bakımının üstlenilmemesi,

-Çocuğun istismar edilmesi,

-Cebir ve tahdit yolu ile zorla bir şey yaptırılmaya çalışılması,

-Senelerdir veya aylardır bir kere bile selam vermeyen eğitimcilerin/kurumların yüksek menfaatleri olunca selam vererek kişisel ihtiraslarını bireye/çocuğa karşı kullanmaları,

-Ben sana maaş veririm diyerek bireyi/çocuğu ikincil hileler ile kazanmaya çalışmaları,

-Veya devletin verdiği bir hakkı kendi veriyormuş gibi davranarak bireyi/çocuğu amaçları doğrultusunda yönlendirmeye çalışmaları,

-Bu ve bunun gibi bir çok durum ile karşılaşıyoruz. Bizde bunlara istinaden siz değerli ailelerimizi bilgilendirmeye ve bir duruş sergilemeye devam edeceğiz.

-Özel eğitimde yıl içerisinde 2 kez kurum değiştirme hakkınız bulunmaktadır. Şu an için 3. kuruma kaydolabilmek için İlçe Milli Eğitim onayı almalısınız. Verilen eğitimden memnun kalmadığınız sürece gittiğiniz merkezi değiştirebilirsiniz. Kimse bir yerde zorla tutulamaz, hapsedilemez, evrensel hakları elinden alınamaz.

– Kaydınızı aldığınız Rehabilitasyon Merkezinin sizin çocuğunuz adına kaydınızı aldığınız halde fatura düzenleyip düzenlemediğini bulunduğunuz İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat ederek kontrol edebilirsiniz.

– Kayıt yaptırırken kadro hakkında iyice bilgi edinerek gerekirse öğretmenlerin işin uzmanı olup olmadığını, etik ve ahlaki olup olmadığını ve diplomasını bile görebilirsiniz. \”Bilenler ile bilmeyenler bir olur mu?\” çağrısına kulak veriniz.

-Aylık destek eğitimi giderleri, Maliye Bakanlığınca belirlenir ve Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten kurumca özel gereksinimli bireye bir ayda sekiz ders saati bireysel ve/veya dört ders saati grup eğitimi verilmesi şartıyla ödenir.

-Ancak, kurumlarca özel gereksinimli bireylere herhangi bir nedenle ayda sekiz ders saati bireysel ve dört ders saati grup eğitiminin tamamının verilememesi hâlinde Maliye Bakanlığınca bireysel eğitim için belirlenen tutarın sekize, grup eğitimi için belirlenen tutarın ise dörde bölünmesiyle bulunan sayı, kurumca verilen ders saati sayısı ile çarpılarak elde edilen tutar kurumlara ödenir.

Özel gereksinimli bireylerin bir yıllık süre içinde kurum değiştirmesi durumunda, Bakanlıkça en fazla iki farklı kuruma ödeme yapılır. Ancak, velinin başka il veya ilçeye taşınması ve zorunlu nedenlerden dolayı kurum değiştirmesi durumunda ikiden fazla farklı kuruma da ödeme yapılabilir.

-Özel eğitim değerlendirme kurulunca, özel gereksinimli bireye destek eğitim program ve modüllerinde belirtilen eğitimin tekrar alınmasının önerilmesi hâlinde Bakanlıkça, bu program ve modüllerinde belirtilen eğitim için en fazla iki defa ödeme yapılır.

Biz Bolluca ailesi olarak inandığımız değerler aşkına ve çocuklarımızın/bireylerimizin yüksek yararına yarınlar için güçlü adımlarla çalışıyoruz.

Ve diyoruz ki:

\”İyi Eğitim Almak Her Çocuğun/Bireyin Hakkı\”

  • Bolluca Ailesi Seninle… Fark edersen; bir fazlayız, birlikte güçlüyüz…

Sen varsan, biz varız…

0212 685 1013
0531 703 1013

Psikolog Eyüp Tunahan

www.bollucaozelegitim.com.tr

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top