Nörogelişimsel Bozukluklarda Eğitim ve Tedavi

Dil Gelişim Bozuklukları, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Özel Öğrenme Bozuklukları, Zihinsel Yetersizlik, Motor Bozukluklar ve Otizm Spektrum Bozukluğu nörogelişimsel bozukluklar grubunu oluşturmaktadırlar.

Bu bozuklukların ortak özellikleri çocukluk çağında itibaren başlayan çeşitli gelişimsel güçlükler ile seyretmesi ve önemli bir çoğunlukta bu sorunların belli düzeylerde etkisinin yaşam boyu sürmesidir. Bu sebeple bu bireyler sıklıkla hem gelişimsel güçlükler hemde eklenmiş veya ikincil olarak gelişmiş ruhsal problemlerle uzmanlara başvurmaktadırlar.

Nörogelişim, insanın bebeklik çağında hatta anne karnında başlayan beyin ve sinir sistemi gelişimini içeren çok önemli bir alandır. Nöronların dışarıdan gelen etmenlerin de etkisiyle gelişerek kişinin zihin yapısını geliştirme sürecidir. Bu süreçler bireyin gelişiminde büyük bir rol oynar, dil gelişimi, sosyal gelişim, zeka gelişimi alanları nörogelişime bağlıdır.  

Beyin fonksiyonlarında ortaya çıkan bir sorun gelişimin bir çok alanını etkileyebilir. Konuşma, dikkat, sosyalleşme, öğrenme gibi alanlarda sorunlar yaşanabilir. Eğer nörogelişimsel bozukluklar çok ağırsa ciddi gelişimsel bozukluklara da yol açabilir ve bu durumda yaygın gelişimsel bozukluk görülür. 

Nörogelişimsel bozuklukların erken yaşta tespiti ve tedavisi çok büyük önem taşımaktadır. Beyin gelişiminin en yoğun olarak yaşandığı 0-4 yaş arası herhangi bir nörogelişimsel bozukluğun tespiti sayesinde, çocuğun ileri yaşlarında daha olumlu bir gelişim göstermesi sağlanabilir.

Beyin gelişiminin neredeyse tamamlandığı 5 yaşından sonra ise nörogelişimsel bozuklukların tedavisinde sıkıntılar yaşanmaktadır. 

Nörogelişimsel Bozuklukları Erken Tespit ve Yönlendirmelerimiz vasıtasıyla bu alanda erken tanı ve tedavinin öneminin vurgulandığı ve Otizm, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Konuşma Bozukluğu ve Zihinsel Gerilik alanlarında erken tespit yöntemlerinin geliştirilmesinin amaçlandığı önleyici çalışmalar ve eğitimler planlamaktayız.

Bolluca’nın değerli uzmanları ve psikologları çocuğunuzdaki nörogelişimsel güçlüklerin tespiti ve değerlendirmesini ücretsiz olarak yapmaktadır.

Bize Ulaşın:

\”İyi eğitim almak herkesin hakkı..\”

www.bollucaozelegitim.com.tr

02126851013

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top