13 Mayıs Ortopedik Engelliler Günü

📌 \”Engel fizikte değil yürektedir. Engeller aşılabilsin diye, destek olup el ele verelim.\”

📌 Engellilik doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetkilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uyamama olarak tanımlanmaktadır.

📌 Dünya Sağlık Örgütü gelişmiş ülkelerde nüfusun %10\’unu, gelişmekte olan ülkelerde ise %12\’sini engellilerin oluşturduğunu kabul etmektedir. Buna göre dünyada yaklaşık 500 milyon engelli bulunmaktadır.

📌 Avrupa\’da fiziksel ve zihinsel engelli sayısı 46 milyondur. Bu rakama hamilelik ve yaşlılık nedeniyle fiziksel kısıtlılık eklendiğinde rakam 130 milyonu bulmaktadır.

📌 Ülkemizde ise sayısal veriler yetersiz olmasına rağmen %10\’luk orana göre yaklaşık 8.5 milyon engellinin olduğu kabul edilmektedir. Bir ailenin ortalama dört kişiden oluştuğunu öngörürsek engelliliğin, ülkemizde yaklaşık 30 milyon insanı etkilediğini, bunun da ülke nüfusunun %40\’ına denk düştüğünü söyleyebiliriz.

📌 Ülkemizde zihinsel engelliliğin yaygınlığını gösteren veriler yoktur. Yine Dünya Sağlık örgütünün Yaklaşık 1,5 Milyon kişinin de değişik düzeylerde zihinsel engelli olduğu öngörülmektedir. Engellilik sadece bu sorunu yaşayan kişiyi değil, ailesini ve yakın çevresini de ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak etkileyen önemli bir sorundur.

📌 Çocuklarda süreğen hastalık, zihinsel veya bedensel engelliliğin olması aileler için oldukça örseleyici ve stres yaratan bir durumdur. Araştırmalar zihinsel veya bedensel engelli çocuğa sahip anne-babalarin (özellikle annelerin) engelli çocuğa sahip olmayan anne-babalara göre daha çok stres altında olduklarını ve anksiyete düzeylerinin daha yüksek oldugunu göstermiştir.

📌 Zihinsel veya Bedensel engelli çocuğa sahip olan annelerde bedensel yakınmalar, depresyon ve anksiyete bozukluğu ve alkol bağımlılığı gibi ruhsal bozuklukları daha sık görülmektedir. Engelliliğin nedenleri araştırıldığında, büyük çoğunluğunun kaçınılabilir ve önlenebilir nedenler olduğu görülmektedir.

📌 Genetik etkenler, akraba evliliği, gebelik sırasında yaşanan sorunlar (hastalıklar, ilaç kullanımı, radyasyona maruz kalmak, alkol ve madde ve madde kullanımı, beslenme bozuklukları) gibi sorunlar tümü önlenebilir süreçlerdir.

📌 Bolluca\’da eğitim sistemi, engellileri dışlayan bir anlayış ile değil, rehabilitasyona ilişkin gereksinimlerin yeterince karşılanabilmesi için tüm fizyoterapist ve özel eğitim öğretmenlerimiz seferber olmaktadır.

📌 Bolluca Özel Eğitim ve Rehabilitasyonu ayıran en temel belirleyicilerimiz ise engellilerimize ve ailelerine sürekli olarak psikolojik danışmanlık desteği sunarak geri bildirimleri izlenmesi olmuştur.

Ücretsiz fizik tedavi ve rehabilitasyon kayıtlarımız için:
☎️0212 685 1013

\"\"

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top