WISC-R (Çocuklar İçin Zeka Testi) Nedir? Kimlere Uygulanır?

WISCR-R Zekâ Testi 6-16 yaş grubundaki çocuk ve gençlere yönelik bir testtir.

Bireysel bir test olduğu için grup şeklinde değil bir oturumda sadece bir kişiye uygulanabilir. Uygulama ve soru – cevap kısmı vardır. Test yaklaşık 1 saat sürer ve bu süre yaşa göre farklılık gösterebilir. Test zekâ puanını bulmak için kullanılsa da daha çok öğrenme problemleri gibi sıkıntıları tanımlamak, rehabilitasyon ve eğitim programı hazırlamak için kullanılır. Çocuğun zihinsel gelişimi hakkında bilgi verir ve olası sorunlarda erken önlem almak için kullanılır.

Wisc-r zekâ testi soruları 2 ana başlıktan oluşur.

WISC-R zekâ testi soruları 1. grup

A) Sözel

1.Genel Bilgi; Çocuğun doğal ve okul çevresi ile kültürel ortamından ne kadar bilgi aldığını ve bu bilgi seviyesini gösteren bir alt testtir.
2.Benzerlikler; Çocuğun iki olgu veya nesne arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını ve bu durumu doğru ifade edip edemediğini gösteren bir alt testtir.
3.Aritmetik; Çocuğun dikkatini bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması yapılan bir alt testtir.
4.Sözcük Dağarcığı; Çocuğun bildiği kelime sayısını ve kelimeleri ifade becerisini gösteren bir alt testtir.
5.Yargılama; Durum değerlendirmesi, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal gelişmişlik düzeyini gösteren bir alt testtir.
6.Sayı Dizisi; Çocuğun işitsel uyaranları hatırlama kabiliyetini gösteren bir alt testtir.

WISC-R zekâ testi soruları 2. grup

B) Performans

1.Resim Tamamlama; Çocuğun dikkatini görsel uyaranlara yoğunlaştırabilme yeteneğiyle ilgili bir alt testtir. Çocuktan resimde eksik olan ayrıntıları tespit etmesi istenir.
2.Resim Düzenleme; Olaylar serisini anlama, neden – sonuç ilişkisi kurabilme, olayları değerlendirme gücüyle ilgili bir alt testtir.
3.Küplerle Desen; Görsel – hareketsel – mekansal koordinasyon kurarak parçadan bütüne giderken ön tahmin ve sezgi yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.
4.Parça Birleştirme; Görsel – hareketsel koordinasyon kurarak parça – bütün ilişkisini anlamayla ilgilidir.
5.Şifre; Çalışma hızı, görsel – hareketsel koordinasyon, sıralama, psiko-motor hız, görsel uyaranları hatırlama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.
6.Labirentler; El – göz koordinasyonu ve figür – zemin farkındalığı ile ilgili bir alt testtir.

NOT : Sayılar ve labirentler alt testleri yardımcı ek testlerdir.

Test sonucunda çocuğun;

1. Sözel becerileri ve somut durumlara verdiği tepkiler yoluyla performans becerileri ölçülür,    

2. Eğitim geçmişi ve kültürel girdilere bağlı sözel becerileri ve sözel olmayan somut durumlara verdiği tepkiler yoluyla performans becerileri ölçülür ve bu beceriler zekâ puanının elde edilmesini sağlar.

Arnavutköy Bolluca\’da ilk defa Psikologlarımız tarafından WISC-R Çocuk Zeka Testi, 6 ila 16 yaş arası çocuklar için öğrenme güçlüğü gibi güçlükleri saptamak amacıyla uygulanmaktadır.

Bolluca\’da sizde yerinizi almak için 0552 621 1013 bize ulaşabilirsiniz.

Sevgi emek gerektirir, güçlükleri kaldırmak için yola çıktığımız doğrudur.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top