MEBBİS

05.09.2019 tarihinde 30879 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki uygulamalara ilişkin MEBBİS Engelli Birey Modülünde yapılan düzenlemeler aşağıya çıkartılmıştır.

1- İlgi Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yapılan değişiklik kapsamında; zorunlu rehber öğretmen/psikolog dışında isteğe bağlı olarak özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde uzman öğretici olarak görevlendirilen rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü/anabilim dalı veya psikoloji bölümü mezunları ve özel öğretim personeline yönelik Bakanlıkça açılan rehberlik kursu sertifikasına sahip olanlara haftada 40 saate kadar destek eğitim görevi verilebileceği hususunda sistemsel düzenleme tamamlanmış olup, söz konusu personel görevlendirilirken görevi kısmı uzman öğretici, branşı kısmı da psikolog veya rehber öğretmen olarak seçilmeli ve maaş/ücret karşılığı kısımları 40 saate kadar giriş yapılmalıdır.

2- İlgi Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik kapsamında; en az bir ay destek eğitime devam ettikten sonra özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden ayrılmak isteyen engelli bireylerin kendilerinden veya veli/vasisinden alınacak dilekçe ile kurumdan ayrılmak istediğine ilişkin bildirimin, kurum ve/veya il/ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından MEBBİS\’e işleneceği ve sonraki ay için özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi tarafından söz konusu engelli bireye ders girişi yapılamayacağı hususunda gereken düzenleme yapılmış olup, silinme isteği olan engelli bireyler için sonraki ay eğitim girişi yapması engellenmiştir.

3- İlgi Yönetmeliğin 24 üncü maddesi birinci ve ikinci fıkrasının yürürlükten kaldırılması nedeniyle iş planı uygulaması ve saat başı uygulamasının yürürlükten kaldırılması hususlarında; iş planı girişlerine ilişkin ekran MEBBİS Engelli Birey Modülü üzerinden kapatılmış olup, saat başı uygulamasının kaldırılmasına ilişkin teknik çalışmada tamamlanmıştır.

4- İlgi Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik kapsamında; engelli bireylerin 8 saat bireysel ve/veya 4 saat grup eğitiminin bir ay içinde iki haftaya dengeli dağılması ve bireysel ve grup eğitimi önerilen engelli bireylerin bir gün içinde en fazla 3 saat eğitim alabilmesi hususlarında gereken sistemsel düzenleme yapılmıştır.

5- İlgi Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik kapsamında; telafi eğitimlerinin aynı hafta içerisinde 4 saat bireysel ve/veya 2 saat grup eğitimini; aynı ay içerisinde ise 8 saat bireysel ve/veya 4 saat grup eğitimini geçmeyecek şekilde planlaması ve telafi eğitimi en az iki haftaya dengeli olarak dağıtılması, bir bireyle telafi eğitimi de dâhil aynı gün içerisinde 3 saatten fazla ders yapılamaması hususlarında gereken düzenleme yapılmıştır.

6- İlgi Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası (a) ve (b) bentlerinde yapılan değişiklik kapsamında; normal eğitim yapılan okullarda öğrenim gören engelli bireylerin veli/vasisinin talebi olması hâlinde haftada bir yarım gün okullarından izinli sayılarak destek eğitim faaliyetlerinden yararlanması ve evde eğitim hizmeti verilen veya e-Okul sisteminde devam zorunluluğu aranmamasına yönelik işlem yapılan engelli bireylerin örgün eğitim saatleri içerisinde de destek eğitim hizmetlerinden yararlanabilmesi hususlarında MEBBİS Engelli Birey Modülünde yeni bir ekran tasarlanmıştır. Söz konusu ekrana kurum tarafından eğitim verilecek hafta içinde ilgili engelli birey için izin girişinin giriş yapılması ve kurum tarafından izin talebinde bulunan engelli bireyler için izin girişlerinin haftalık olarak yinelenmesi gerekmektedir. Hafta başından itibaren geçmiş haftaya yönelik izin ve ders girişi ve/veya güncellemesi mümkün olmamaktadır.

İlgi Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 6 ncı maddesindeki değişiklik kapsamında; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde üst üste sekiz hafta geçerli mazereti olmadan devamsızlık yapan engelli bireyin kurumdan kaydının silinmesi ve Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında ise söz konusu üst üste devamsızlık süresinin oniki hafta olması, kurumdan kaydı silinen öğrencinin telafi hakkının yeni kayıt yaptırması durumunda devam etmesi ve aynı hüküm kapsamında belirtilen mazeret durumlarının MEBBİS\’e işlenebilmesi hususlarında aylık olarak ilçe onaylarının bittiği günün gecesi saat 00:01\’de sistem otomatik olarak 2 ay ve üzeri kurumlarına devam etmeyen öğrencilerin kurum kayıtlarını silmektedir.

8- Telafi ve normal eğitimlerin aynı ekrandan yapılabilmesi için yeni bir MEBBİS Engelli Birey Modülü ekranı oluşturulmuş olup, söz konusu ekran kullanıma açıldıktan sonra 10.01.2020 tarihinden itibaren eski ders girişi ve telafi ekranları kullanıma kapatılacaktır. Yeni ekran tasarımında telafi ve normal eğitimlerin ayrı iki ekranda yapılması engellenmiş ve ders girişlerinin tek ekrandan yapılması sağlanmıştır. Yeni tasarlanan MEBBİS Engelli Birey Modülü ders giriş ekranı görüntüleri aşağıdadır.

Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı kapsamında evde destek eğitim hizmeti ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup, gereken düzenleme hazırlandıktan sonra MEBBİS\’teki duyurular kısmından il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile kurumlara bilgi verilecektir. Söz konusu sistemsel düzenleme tamamlanana kadar evde destek eğitim hizmetine ilişkin iş ve işlemlerin ookgm.meb.gov.tr adresindeki duyurular kısmında 18.12.2019 tarihinde yayınlanan \”Evde Destek Eğitimi\” tablosuna uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, MEBBİS Engelli Birey Modülüne bilgi girişlerinin sağlanması amacıyla Bakanlığımızdan onayı dışında/izin almadan aracı programlar kullandığı bilinmektedir. Yukarıda açıklanan düzenlemelerden sonra söz konusu programların kullanımı nedeniyle meydana gelecek olumsuzluklar ve aksaklıklar hususunda Bakanlığımızca hiçbir düzenlemenin yapılmayacağı ve bu tür sorunların tüm sorumluluğunun kullanıcılar olan kurumlarda olacağı değerlendirilmektedir. İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile kurumların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması amacıyla MEBBİS Engel Birey Modülü giriş sayfasındaki duyuruların ilgililerce takip edilmesi hususu, bilgilerinize sunulur.

Mebbis ile ilgili sorularınızı bize danışabilirsiniz. Özel Eğitim Danışmanlığı

0212 685 1013

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top