SANAT VE KUM TERAPİSİ

Sanat ve Kum Terapileri

Sanat terapisi yöntemlerinden biri olan kum terapisi, sağ ve sol el kullanımı aynı anda gerçekleştirme avantajını sunan bir yöntemdir. Beynin sağ ve sol bölümleri, kumu şekillendirirken aynı amaç uğruna paralel çalışmayı gerçekleştirir. Özel olarak hazırlanmış kum teknesi, su ve objeler kullanılarak yapılan kum terapisi görme, işitme, dokunma ve koku alma duyularımızı aynı anda kullanabildiğimiz kendine özgü bir metottur.

Hayatın tasarımında olan gece-gündüz, iyi-kötü, yaşam-ölüm, kadın-erkek, çocuk-genç gibi ikilik; kum terapisi esnasında su ve kumun yani tek başına şekilsiz ama bir arada biçim oluşturan fiziksel yapıları sayesinde yaşamın dualitesi bilinçaltında kavranır. Her insanın boyalarla, fırçalarla ya da kalemlerle ağaç, insan veyahut bir hayvan çizme konusunda yetenekli olması beklenemez. Ancak kum terapisi çizim yerine obje kullanımına izin veren metodu gereği bireyin psikolojik esnekliğini arttırır. Kum terapisi hayat içerisinde bakış açılarını değiştirebilmesi için danışana bir şans vererek kişiyi psikolojik anlamda zenginleştirir. İnsanlar görülmek, duyulmak ve dokunulmak ihtiyacı içerisinde olan canlılardır. Sanat terapisi esnasında danışan ve terapist arasında güvenli bir ilişki kurulur. Sanat terapisi ve kum terapisi ilişkisi uzman terapistin rehberliğinde kişisel değişim-dönüşüm için güvenli bir yol haritası sağlar.

Kum terapisi çocuklar, ergenler, yetişkinler, çiftler, aileler ve gruplara oyun terapistinin eşliğinde uygulanabilen dinamik, etkileyici ve anlamlı bir oyun terapisi metodudur. Kum terapistinin odasında temel olarak geniş çeşitlilikte yüzlerce farklı obje ve içi kum dolu bir kum teknesi ve kumu ıslatabilmek için su bulunur. Seans esnasında terapist danışanını kum teknesinin içinde kalmak kaydıyla tamamen özgür bırakır. Danışan kumda şekiller, izler çizerek ya da yüzlerce objeden dilediği sayıda obje kullanarak görsel bir kompozisyon oluşturur. Danışanlar, terapist tarafından kumda arzu ettikleri şekilde zaman geçirmeleri için motive edilirler. Kişilerin kendilerini rahat, özgür ve konforlu hissetmesi önemlidir.

Kum terapisinde doğru ya da yanlış yoktur. Önemli olan kişinin iç dünyasını özgürce ifade edebileceği korunaklı bir alan oluşturmaktır. Danışanlar seans esnasında arzu ederse konuşur, istedikleri konulardan bahsedebilirler. Tamamen sessiz kalma özgürlüğüne de sahiptirler. Danışanlar istedikleri her şeyi şekilsiz olan kuma işleyebilirler. Tamamen özgür şekilde çalışarak danışanın sadece içinden gelen şekilleri kuma yansıttığı ve gözüne çarpan, kendine yakın bulduğu objeleri herhangi bir mantık veya hikâye kalıbına sokmadan da kum teknesi üstüne yerleştirerek yapılan çalışmalar oldukça sıktır. Kum terapisinde iyi, kötü, doğru ve yanlış yoktur. Kişinin yaptığı çalışma terapist tarafından danışan için en doğru kompozisyon olarak kabul edilir. Kum terapisi teknesinin her noktasının bir anlamı vardır. Terapistin yardımıyla danışan, kendi iç dünyasında izler bırakan arzu, istek, korku, hedef, ikilem, hüzün, yas, neşe, sevgi, gibi pek çok farklı kısmı keşfeder. Kum terapisi kişinin bilinçaltında uzun yıllardır bilinç yüzeyine çıkmadan kalmış, bastırılmış, yansıtılmış rahatsızlık verici pek çok travmanın ifade bularak kişinin esenliğe kavuşması için korunaklı bir alan oluşturur.

Oyuncağa benzemesine rağmen kum tepsileri oldukça terapiktir. Kum tepsisi, terapisi aynı zamanda İngilizce ismi olan “sandplay terapisi” olarak da adlandırılır ve travmatik bir olay geçiren kişilerle sıklıkla kullanılır. En sık çocuklarda kullanılır, ancak gençlere ve yetişkinlere de yardımcı olabilir. Psikoterapistler, çeşitli akıl hastalıklarını tedavi etmek, durumlarını değerlendirmek, teşhis etmek veya tedavi etmek için kum tepsileri kullanabilirler. Araştırmalar, kum tepsi terapisinin birçok insanda psikolojik sıkıntıyı azaltırken duygusal ifadeyi artırmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.
Sandplay, bilinçaltına derin bir değişim yaratacak şekilde erişmek için güçlü bir psikospirüel yöntemdir. Bu, preverbal ile çalışmanın güvenli ve etkili bir yolu eşzamanlı olarak iyileşmeyi teşvik ederken ve sözsüz travma iyileştiricidir. Sandplay terapi Dora Kalff ve Carl Jung’un çalışmalarına dayanmaktadır. Sandplay’in doğasında, doğru şartlar verilen ruhun kendi kendini iyileştirme olduğu fikridir. Bu terapi, verilen eğitimlerle öğrenilir; bu eğitimlerde terapistler Jung’un derinlik psikoterapisini öğrenirler. Bu kurslar, yetişkinlerle ve/veya çocuklarla uygulamalarında sandplay kullanmaya başlamak isteyen terapistler için tasarlanmıştır. Sözel modalitelerde ya da dışavurumcu sanat terapilerinde çalışan terapistler bunu repertuarlarına faydalı bir katkı olarak bulabilirler.

Kum Terapisi Neleri İçerir?

Kum tepsisi terapisi oyun terapisi ve sanat terapisi birleşimidir. Terapist kumla dolu bir tepsi veya kutu sağlar. Müşteriye oyun dünyası yaratması için minyatür oyuncaklar verilir. Oyuncaklar, çiftlik hayvanlarından ve dinozorlardan insanlara ve arabalara kadar her şeyi içerebilir. Ağaçlar, çitler, kapılar, kapılar ve binalar da yaygındır. Terapi uygulanan kişi, tepsiye hangi oyuncakları dâhil edeceğini seçmekte özgürdür ve ardından oyuncaklar, kişinin istediği şekilde düzenlenmektedir.
Terapist temel olarak bir gözlemci olarak hizmet eder ve nadiren tamamlanmasına gerek görülmeden sonlandırılabilir. Bu terapi e amaç terapiyi alan kişinin, iç mücadelelerini veya çatışmalarını temsil eden bir dünya yaratabileceği düşünülmektedir. Sandplay tamamlandıktan sonra, terapist ve terapiyi alan kişi sık sık neyin gözlendiğini, seçilen oyuncakları, nasıl düzenlendiklerini ve sembolik veya mecazi anlamları tartışırlar.
Terapiyi alan kişi daha sonra tartışmaya dayanarak oyuncakları yeniden düzenlemeyi seçebilir. Kum tepsisi terapisi ayrıca sözel terapiyi, oyun terapisini, sanat terapisini veya diğer tedavileri içerebilir.

Kum Terapisi Kişiye Nasıl Yardımcı Olur?

Kum tepsisi terapisi Dora Kalff tarafından geliştirilmiştir ve Margaret Lowenfeld’in Worldtechnik Jungian teorisi ve Budist tefekkür uygulamalarından türetilmiştir. Bir terapist terapiyi alan kişiye güvenli bir alan sağlarsa, o kişinin sorunlarına kendi başına çözümler üretmek için kum tepsisini kullanacağı fikrine dayanır. Araştırmalar, kum tepsi terapisinin birçok ruh sağlığı sorununun semptomlarını azalttığını ve esnekliği arttırdığını göstermektedir.
Kum tepsisi terapisi yapılandırılmamıştır. Müşterilerin tedavi süreci boyunca iyileşme yaşamalarını sağlar. Müşterilere, kendi iç düşüncelerini ifade etmelerini ve terapist tarafından kabul edildiklerini hissetmelerini sağlayarak kendilerini derinlemesine olumsuz duygulardan arındırma fırsatı sağlar. Sandplay ya da kum terapisi ayrıca zevkli bir duyusal deneyim olabilir. Duyguların doğal ifadesini kolaylaştırır. Bireysel, grup veya aile terapisinin bir parçası olarak kullanılabilir.

Kum terapisi danışanların keyifle zaman geçirebilecekleri, yaparken eğlenebilecekleri bir terapi seansı ortamı oluşturma imkanı sağlar. Danışanlar, uzman bir kum terapistinin eşliğinde hızlı sonuçlar alabilecekleri dinamik bir terapi seansı geçirirler. Psikolog Eyüp Tunahan’dan

“Sanat ve Kum Terapisi” almak için 0212 685 10 13  numaralı telefonumuzdan kurumumuza ulaşabilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top