OTİZMLİ BİREYLERDE DİL GELİŞİMİ DESTEĞİ

Otizmli Bireylerde Dil Gelişimi Desteği

Otizmin en belirleyici özelliği iletişimin temel öğesi olan ilişki kurmada yaşanan güçlüktür. Dil terapisinin hedefi çocuğun anlama ve ifade etme becerisinin gelişmesidir.

-Çocuklarımızda konuşma gelişsede dilin fonksiyonel olarak kullanımı çok azdır ya da yoktur.
-Sesleri ve hareketleri taklit etme yetenekleri zayıftır.
-Nesnelerin ayırt edilmesi ile ilgili güçlükler yaşayabilmektedirler.
-Otizmli bireylerin sosyal etkileşimdeki yetersizlikleri göz kontağı kurma, sözel olmayan iletişimdeki yetersizlikler, dikkat edememe, başkalarına karşı duyarsız olma olarak sıralanabilen durumları, otizm spektrum bozuklukları yaşayan bireylerin karakteristik özelliği olarak açıklanabilir.

Otizmli Bireylerde Dil Gelişimi Desteği Eğitiminde Kullanılan Teknikler

-Prompt Tekniği
-Hanen Tekniği
-More Than Words Programı
-Etkileşimsel Oyun Terapileri
-Doğal Dil Öğretim Tekniği

Otizmli çocuklarda dil ve konuşma terapisi tamamıyla dil ve konuşmanın ötesine geçer. İletişim kurmak için motivasyon oluşturma, jest ve mimikler, göz teması, sohbet başlatma ve sürdürme, sıra alma gibi becerileri içerir

Dil Terapisi – Otizmli Çocuklarda Görülen Konuşma Sorunları

İletişim ve sosyal becerileri yaşıtlarına göre yetersiz olan otizmli çocukların kendilerini ifade etmeleri ve söyleneni anlama yetenekleri sınırlıdır. İletişim kurmada isteksiz oldukları gibi konuşma, okuma ve yazma becerileri de azdır. Hatta birçoğunda konuşma neredeyse yoktur veya konuşma yetilerini kullanmazlar. İletişim ve sosyal ilişkilerde kısıtlılık olarak tanımlanan otizmin tedavisinde dil terapisi en önemli yeri tutar.

Otizmli Çocuklarda Görülen Dil ve Konuşma Sorunları

İletişim kurmanın en etkin yolu dili kullanmaktan geçer. Bireyin kendini ifade etmesi için dili nerede, ne zaman, nasıl ve kime karşı kullanacağını bilmesi önemlidir. Otizmli çocuklarda dil yeteneğinin kazanılması zaman alır. Konuşma becerisi kazanmada yaşıtlarına göre yavaş ilerler veya hiç konuşmazlar. Hatta bazılarında kısıtlı da olsa sahip olunan dil becerileri daha sonra kaybolabilir.

Kelime dağarcığı sınırlı, iletişimi başlatma ve sürdürme sıkıntılıdır. Jest, mimik ve ses tonunu kullanmada yaşıtlarına göre farklılıklar vardır. İfadeleri tekrar-tekrar söyleme ve alakasız yerlerde kullanım görülebilir. Bazen bir konuya aşırı odaklanabilir. Konuşma yerine ağlama, çığlık atma gibi davranışlarda bulunabilir, anlamsız sesler çıkarabilir.

En tipik sorun olan iletişimin geliştirilmesi ve bireye konuşma becerisinin kazandırılması için dil ve konuşma terapileri uygulanarak otizmli çocukların kendini ifade etmeleri, kelime bilgilerini geliştirerek konuşma becerisi kazanmaları sağlanır.

Otizmde Dil Terapisi

İletişim, konuşmayı öğrenmeye başlamadan çok daha önce başlar ve çocuklar 1 yaşına geldiğinde önce bir iki heceli kelimelerle sonrasında bir iki kelimelik cümlelerle konuşmaya başlar. Konuşmaya başlayana dek sürekli dinler ve ebeveynlerin yüz ifadelerine bakarak onları taklit eder. Otizmin neden olduğu algısal farklılıklar nedeniyle otizmli çocukların dil gelişimi ise yavaştır. Erken tedavinin her zaman büyük farklar yaratacağı otizmli çocukların dil terapisi ve konuşma terapilerinde günümüzde birçok iletişim geliştirme yöntemi uygulanmaktadır.

Otizmli Çocukların Dil ve Konuşma Gelişimini Desteklemek İçin Ebeveynler Ne Yapmalı?

Dil terapisi ve konuşma terapilerinde ebeveynlerin rol alması çocuğun dil ve konuşma gelişimini desteklemesi bakımından çok önemlidir. Çocuğun en yakınındaki kişiler olan anne ve baba, hem otizmin etkilerini en yoğun yaşayan hem de çocuklarının dil gelişiminde rol oynayan kişilerdir. Çocuklarını cesaretlendiren, motive eden ve destekleyen ailelerin otizmli çocukları üçüncü aşamaya çok daha hızlı geçerek önemli gelişmeler kaydetmektedir.

Otizmli Bireylerde Dil Gelişimi Desteği Eğitimi ile ilgili bilgi, eğitim ve randevu almak için  0212 685 10 13   numaralı telefonlarımızdan kurumumuza ulaşabilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top