DENGE

\"\"
DENGE

Denge, var olan duyusal çevrede ağırlık merkezini destek yüzeyi içinde kontrol edebilme yeteneğidir. Vücut ağırlık merkezinden geçen vektör destek alanı merkezi üzerine düştüğünde denge sağlanır.

Dengenin sağlanması; doğru postür hedefine ulaşmak içinduyuların algılanması ve bütünleşmesi, hareketi planlama ve hareketi ortaya çıkarma basamaklarını içeren karmaşık bir süreçtir.

Koordinasyon: Amaçlanan hareket için, merkezi sinir sistemi ile kas iskelet sisteminin uyum içinde çalışmasıdır.

Koordinasyonun geliştirilmesinde aktivitenin tekrarı, duysal yolların kullanımı ve aktivite hızının zaman içinde arttırılması esastır.

Ağırlık merkezi: Biyomekanik olarak güç ve momentlerin toplam değerinin sıfıra eşit olduğu

farazi uzaysal bir noktadır. Vücudun ve vücut segmentlerinin hareketi ile ağırlık

merkezinin uzaydaki lokalizasyonu değişir.

Destek yüzeyi: Vücut ağırlığı ve yerçekiminin yarattığı basıncı taşıyan vücut yüzeyidir.

Ayakta dururken ayaklar, otururken kalça ve uyluklar destek yüzeyini oluşturur. Destek yüzeyinin genişliği denge aktivitesinin zorluk düzeyini etkiler.

Geniş destek yüzeyinde denge sağlamak kolay iken dar destek yüzeyinde denge sağlamak zordur.

Bunun nedeni ağırlık merkezinin geniş destek yüzeyinde yer değiştirme imkanının daha fazla olmasıdır. Ağırlık merkezinin destek yüzeyi içinde ne kadar hareket edebileceği destek yüzeyinin şekline göre değişir.

Denge Oluşumunu Sağlayan Yapılar

 Denge kontrolü sağlayan 3 temel periferal duyusal girdi:

→somatosensoryal,

   Vücut bölümlerinin lokalizasyonu ve birbirleri ile olan ilişkisi hakkında bilgi sağlayarak denge oluşumuna katkıda bulunur.

→ vizüel

      Santral görme vertikalizasyon, obje hareketi ve hız algılamasına yardım ederek çevresel oryantasyona izin verir.

      Periferal görüş ise kişinin baş hareketleri ve postural salınımını içine alarak kişinin çevreyle olan ilişkisini algılamasını sağlar.

→ vestibular sistemin bilateral reseptörleri

tarafından sağlanır.

Vestibuler sistem dengenin kurulmasında kritik rol oynar çünkü çevre hareketinden farklı olarak kişinin ‘kendi’ hareketini algılar. Vestibuler girdilerin hem duyusal hem de motor kompanenti vardır.

\"\"

(Otomatik Postürel kontrolde ayak,kalça ve adımlama stratejileri)

Denge değerlendirmesi fizyoterapist tarafından statik veya dinamik olarak bakılabilir  ve kişinin ihtiyacına göre denge eğitimi planlanır.         

Denge Bozukluğu Nedenleri:

\"\"
DENGE

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top