TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON

Bolluca Rehabilitasyon 0212 685 10 13

Özel Eğitim Nedir?

Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların yaşadıkları güçlükler ve özelliklerine göre uygun ortamlarda sürdürülen eğitime “özel eğitim” denir.

Ülkemizdeki özel eğitim hizmetleri, engel gruplarına göre oluşturulmuş özel eğitim okullarında ve normal eğitim veren okulların bünyesinde açılan özel eğitim sınıflarında yürütülmektedir. Ayrıca, özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal okullarda akranlarıyla birlikte eğitim görmelerine de önem verilmektedir. “Kaynaştırma” olarak tanımlanan bu uygulamaların yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır. Ülkemizde halen; görme, işitme, ortopedik, zihinsel, süreğen hastalığı olanlar, uyum güçlüğü olanlar, dil ve konuşma güçlüğü olanlar, üstün ve özel yetenekliler olmak üzere sekiz ayrı gruba özel eğitim okul ve kurumlarında kaynaştırma uygulamalarında özel eğitim tedbirleri alınarak eğitim hizmetleri verilmektedir.

Özel Eğitim Gerektiren Birey Kimdir?

Özel eğitim gereksinimi olan, bu özelliğinden dolayı farklı eğitim gereksinimi ancak bireysel olarak planlanmış öğretim programlarıyla karşılanabilen çocukları kapsamaktadır. Bu çocukların eğitimi ya ayrı eğitim ortamlarında ya da birlikte eğitim ortamlarında karşılanmaktadır. Bunlar yerine getirilirken sınıf öğretmeni, özel eğitim öğretmeni ve ilgili bir çok disiplinler (psikolog, rehber öğretmen, konuşma terapisti, fizyoterapist gibi) de çalışan uzmanların ailelerle birlikte ortaklaşa kararlar almaları birinci sorumluluklarıdır.

Özel Eğitimin Amaçları Nelerdir?

Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda özel eğitim gerektiren bireylerin;
toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, işbirliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir yurttaş olarak yetişmelerini, kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmeleri için temel yaşam becerilerini geliştirmelerini, uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç gereç kullanarak ilgileri, ihtiyaçları, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını amaçlar.

Özel Eğitimin İlkeleri Nelerdir?

Özel eğitim gerektiren tüm bireyler; ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetinden yararlandırılır.
Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimine erken yaşta başlanır.
Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür.
Özel eğitim gerektiren bireylerin, eğitimsel performansları dikkate alınarak, amaç, içerik ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak yetersizliği olmayan akranları ile eğitimlerine öncelik verilir.
Özel eğitim gerektiren bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için her türlü rehabilitasyonlarını sağlayacak kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır.
Özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilir ve eğitim programları bireyselleştirilerek uygulanır.
Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif olarak katılmaları ve eğitimleri sağlanır.
Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde, özel eğitim gerektiren bireylere yönelik etkinlik gösteren sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde çalışılır.
Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireylerin toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde planlanır.

Hangi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumunu Tercih Etmeliyim?

Türk Milli Eğitim sisteminin esaslarına uyarak kuruluş açılışında belirtilen özel eğitim programlarına ve nitelikli eğitim kadrosu ile sürekli geliştirmeyi misyon edinmiş özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tercih edilmelidir. Psikoloji, Pedagoji ve Özel Eğitim Yaklaşımları ile tüm hizmetlerini bilimsel dayanaklı yaklaşımlarla ve güncel uygulamalarla birleştiren kurumlar tercih edilmelidir. Eğitim ve rehabilitasyonda kuruluşun bir takım fiziksel özelliklerinin yanında en önemli husus çocuğunuzu/bireyi esas alan bir yaklaşım ile eğitim kadrosunun deneyimli ve terapi/eğitim modellerini uygulayabilmesidir. Ülkemizde merdiven altı denilen bir deyimle hizmet verdiği alana çok uzak ticari kaygı güdülerek açılmış kişi/kuruluşlar gün geçtikçe artmaktadır. Bu minvalde eğitim, kalite ve akreditasyona önem veren kuruluşları bulmak, hizmet alanların çabası ile mümkün olmaktadır.

Bilimsel temelli bir eğitim, özel gereksinimli çocuğumuzu/bireyi hayata bağlar ve sağlam halkalar oluşturur. Eğitimin esası yaşam kalitesini yükseltmektir. Heyecanlı, deneyimli ve eğitimden gelen ekibin sizde bir paydası olmak isterseniz 0212 685 10 13 numaralı telefonumuzdan kurumumuza ulaşabilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top